In
Truy cập ở bất cứ đâu Vận chuyển trực tuyến
giúp mọi việc đơn giản

Các bước từ Nhấp chuột đến Gửi hàng Chưa bao giờ Dễ dàng Hơn thế

In nhãn vận chuyển, lên lịch lấy hàng, theo dõi tiến độ giao hàng và thanh toán trực tuyến. Bạn không chỉ có thể gửi các gói hàng cá nhân, bạn cũng có thể tạo vận đơn vận chuyển hàng bằng cách sử dụng địa chỉ và thông tin hàng hóa đã lưu.

Gửi hàng qua Internet của UPS cung cấp vận chuyển trong một bước và hướng dẫn bạn tất cả các giai đoạn trong quy trình vận chuyển--trực tuyến.

Hãy cho tôi biết thêm về Gửi hàng Trực tuyến

Truy cập Nhanh các Công việc Vận chuyển Thường xuyên
Tự động hoá quy trình vận chuyển và giảm công việc giấy tờ. Các tài sản thông tin như danh mục địa chỉ giúp đảm bảo thông tin vận chuyển chính xác, đồng thời lịch sử vận chuyển và thông báo email giúp bạn nắm rõ hơn việc vận chuyển. Danh mục địa chỉ của bạn có thể trữ tối đa 1.000 danh sách phân phối trong đó có chứa tối đa 100 địa chỉ cho mỗi danh sách. Với tính năng lọc trong khi bạn gõ, chức năng tìm kiếm của danh mục địa chỉ và danh sách phân phối của bạn trở nên nhanh hơn và dễ dàng hơn. Vận chuyển tập tin về lô là một đặc điểm nổi bật khác cho phép bạn tạo tối đa 250 lô hàng cùng lúc bằng cách nhập tập tin .csv.

Sử dụng tính năng về chi phí và thời gian lô hàng để so sánh tùy chọn dịch vụ và ước tính thời gian và chi phí cho lô hàng của bạn, vì vậy bạn cớ thể thanh toán chính xác cho loại hình dịch vụ bạn cần.

Không Cần Tải xuống Phần mềm
Từ máy tính kết nối internet, bạn có thể lên lịch nhận hàng, tạo nhãn vận chuyển hoặc nhãn trả lại hoặc huỷ lô hàng. Nếu bạn cần thay đổi các khả năng của Gửi hàng qua Internet của UPS để phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn, bạn cần đặt các ưu tiên cá nhân và tùy chỉnh hồ sơ của bạn, nhằm tiết kiệm thời gian.

Nâng cao Khả năng Vận chuyển của Bạn
Những điều trước đây chỉ đúng với các doanh nghiệp lớn nay đã có sẵn cho doanh nghiệp của bạn. Gửi hàng qua Internet của UPS có thể mở rộng khả năng vận chuyển và để bạn thực hiện sở trường của bạn.

So sánh các Giải pháp Vận chuyển của UPS

So sánh từng giải pháp một để xem giải pháp này có hiệu quả nhất đối với bạn.

So sánh các Giải pháp Vận chuyển

Bắt đầu

Sẵn sàng vận chuyển, đăng ký hoặc mở tài khoản? Bắt đầu bây giờ.

Tạo Lô hàng Ngay bây giờ