UPS
Prihlasovacie nastaveniaProfilPrehľad zákazníckych čísielAdministrationAdresár
Vytvoriť zásielkuUkázať históriuZrušiť zásielkuVytvoriť spätnú zásielkuDodať pomocou dávkového súboruVytvoriť importVypočítať čas a nákladyNaplánovať vyzdvihnutiePoužite medzinárodné nástrojeVyhľadanie miest podania zásielkyOtvorte si zákaznícke číslo u UPSObjednať zásobyNastaviť predvoľbyMedzinárodné služby
Vyhľadať zásielkyLearn About Quantum ViewAdministrationQuantum View ManageVstúpte do Systému Flex Global View
Doprava kritických zásielokLetecká dopravaNámorná nákladná doprava
ZačínamePrepravaSledovaniePrijatie zásielkyFakturácia a platbyPodpora pre technológie

Zverejňovanie informácií o súboroch cookie

Táto webová stránka používa súbory cookie. Pokračovaním v používaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním súborov cookie.
Zasielanie batérií a zariadení s batériami

Nya internationella föreskrifter för litiumbatterier
2016: Medzinárodné nariadenia platné  pre letecké zásielky lítiových batérií sa zmenili. Rada Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) prijala doplnenia k usmerneniam pre lítiové batérie v technických pokynoch organizácie ICAO. Dodržiavanie nových nariadení vstúpi do platnosti 1. apríla 2016. Doplnenia sa týkajú:

 • Zákaz prepravy lítium-iónových batérií prostredníctvom osobných lietadiel: Všetky zásielky obsahujúce lítiové batérie bez zariadení je zakázané posielať prostredníctvom osobných lietadiel. Následkom toho, všetky lítiovo-iónové batérie musia byť označené štítkom ´´Len nákladné lietadlá´´. Vzhľadom na to, že UPS sa spolieha pri prepravovaní zásielok v určitých častiach svojej prepravnej siete na osobné lietadlá, táto zmena bude obmedzovať iba krajiny pôvodu a určenia prístupné pre zásielky s lítiovo-iónovými batériami. Toto obmedzenie neovplyvňuje lítium-iónové batérie zabalené alebo obsiahnuté v zariadení.
 • ohraničenie stavu nabitia: 30-percentná hranica stavu nabitia lítiovo-iónových článkov a baterií, vrátane článko a batérií uvedených v časti 2. To neplatí pre batérié zabalené so zariadením alebo vnútri zariadenia.
 • Obmedzenie množstva balíkov: odosielateľ nemôže ponúknuť viac ako jeden balík časti 2 (len batérié) na zásielku.
 • Obmedzenia na vonkajšie balenie: vonkajšie balenie nemôže obsahovať viac ako balík časti 2, t. j. 8 článkov alebo 2 batérie (len batérie).
 • Oddelenie balení s batériami: odosielateľ musí zabezpečiť zásielky lítiových batérií (len batérií) oddelene od ostatného nákladu.

Tieto dodatky sú podrobnejšie rozpísané v aktualizačnej správe o lítiových batériách, ktorú je možné nájsť na webovej stránke medzinárodnej asociácie leteckej prepravy IATA: http://www.iata.org/whatwedo/cargo/dgr/Documents/lithium-battery-update.pdf.

2015: Medzinárodné predpisy platné pre letecké zásielky batérií na báze kovového lítia sa zmenili. Zhoda s novými predpismi je povinná od 1. januára 2015.

Predpisy, vydané Medzinárodnou asociáciou leteckých prepravcov (IATA), zakazajú prepravu batérií s obsahom kovového lítia (prepravované bez vybavenia), v dopravných lietadlách. Výsledkom je, že UPS obmedzí dopravu takýchto zásielok v rámci svojej siete International Dangerous Goods (IDG).

 na začiatok

Predbežné schválenie prepravy lítiových kovových batérií
S účinnosťou od 1. júla 2015 sa bude požadovať od všetkých existujúcich zákazníkov a nových zákazníkov, ktorí si želajú zasielať samotné batérie na báze kovového lítia bez prístroja (UN3090) leteckou službou UPS, aby k tomu získali predbežné schválenie od UPS Airlines.

Táto požiadavka platí pre všetky zásielky batérií na báze kovového lítia, vrátane tých, ktoré sú považované za mierne regulované (ako napr. malé články alebo batérie), ako aj pre tie, ktoré sú plne regulované. Plne regulované zásielky si vyžadujú priložiť aj dokumenty pre zasielanie nebezpečného tovaru a osobitnú dohodu s UPS o nebezpečnom tovare.

Odosielatelia môžu ihneď začať získavať predbežné schválenie. Stiahnite si prosím nižšie uvedený PDF formulár, vyplňte ho anglicky, a pošlite emailom na dangerousgoods@ups.com. Po preverení vašej žiadosti dostanete ďalšie pokyny v emaile odoslanom z dangerousgoods@ups.com.

 Späť na začiatok

Obmedzenia služieb týkajúce sa lítiovo-iónových batérií
Niektoré osobné a nákladné letecké spoločnosti, ktoré UPS momentálne využíva na obsluhu trhu po celom svete zakazujú vo svojich lietadlách prepravu lítiovo-iónových batérií balených bez príslušenstva (UN3480, prepravované v súlade s časťou II IATA Pokyny pre balenie 965).

Výsledkom je, že niektoré krajiny už nie sú prístupné ako krajiny pôvodu alebo určenia pre takéto dodávky.

Nižšie sú uvedené miesta, pre ktoré nie je k dispozícií letecká preprava batérií. Tento zoznam sa môže meniť pričom najnovšie informácie poskytneme hneď ako budú k dispozícií.

 Späť na začiatok

Typy batérií
V súčasnosti je dostupných veľa typov batérií, a niektoré sú v preprave regulované ako nebezpečný tovar, ktorý môžu zasielať len zmluvní prepravcovia v rámci oblasti služieb povolených nebezpečných tovarov UPS.

Olovené batérie: Bežné v automobiloch, elektrických invalidných vozíkoch, niektorých zdrojov nepretržitého napájania počítačovej techniky a iných aplikáciách. Tieto batérie obsahujú vysoko korozívnu kyselinu a môžu pri skratovaní spôsobiť požiar.

 • Zasielanie testovaných osvedčených batérií, z ktorých nemôže vytiecť elektrolyt, je povolené podľa medzinárodných pravidiel ako nie nebezpečného tovaru, ak elektrolyt nevytečie z prasknutého obalu pri vysokej teplote. Batérie a obaly môžu byť taktiež  označené "NONSPILLABLE" (BEZÚNIKOVÁ) alebo "NONSPILLABLE BATTERY" (BEZÚNIKOVÁ BATÉRIA).

Lítium-kovové a lítium-iónové batérie: Tieto batérie môžu byť nabíjateľné alebo nenabíjateľné zdroje napájania a sú bežné v počítačoch, mobilných telefónoch, kamerách a iných malých elektronických prístrojoch. Ak spadne, rozdrví sa alebo sa skratuje, lítiová batéria môže uvoľniť nebezpečné množstvo tepla a môže vzplanúť, čo ich robí nebezpečnými v ohni. Na zasielanie týchto batérií sa vzťahujú špeciálne pravidlá. Zásielky, ktoré vyžadujú dokumenty k nebezpečnému tovaru, sú akceptované iba od zmluvných zasielateľov na prepravu v rámci autorizovaného priestoru UPS pre nebezpečné tovary. Určité lítiové batérie nemusia spadať pod službu UPS na prepravu nebezpečného tovaru.

Iné batérie: I keď bežné suché články (napr. AA, C, D batérie) nemusia byť regulované ako nebezpečný tovar, všetky batérie môžu pri skratovaní spôsobiť požiar, ak nie sú batérie a ich kontakty chránené.

 Späť na začiatok

Chráňťe batérie a terminály
Keď zasielate batérie, musíte chrániť všetky terminály pred skratovaním tak, že úplne zakryjete terminály izolačným materiálom (napr. použitím elektrikárskej pásky alebo uložením každej batérie zvlášť do plastikového vrecka).

 • Skratovanie môže spôsobiť požiare.
 • Zabalte batérie tak, aby boli chránené pred rozbitím alebo poškodením a aby sa zabránilo ich posúvaniu sa počas manipulácie.
 • Vždy ukladajte kovové predmety a iné materiály, ktoré môžu skratovať terminály batérií, oddelene od batérií - napr. použite separátnu vnútornú krabicu zvlášť na batérie.

 Späť na začiatok

Prevencia požiarov
Žiadne zariadenie s inštalovanými batériami sa nesmie zapnúť počas prepravy. Ochranné spínače, ktoré môžu byť neúmyselne aktivované. Aj veľmi jednoduché zariadenia ako svetelné baterky alebo nabíjatelné vŕtačky môžu vyprodukovať nebezpečné množstvo tepla, ak sú náhodne aktivované.

 Späť na začiatok

Stiahnuté alebo recyklované batérie
Nikdy nezasielajte stiahnuté alebo recyklované batérie leteckou prepravou.

 • Medzinárodné letecké služby zahŕňajú UPS Express, UPS Worldwide Express Freight, a UPS Expedited.
 • Ďalšie letecké služby sú identifikované ako UPS Next Day Air®, UPS 2nd Day Air®, a 3 Day SelectSM.

 Späť na začiatok

Elektronické zariadenia na opravu
Pri posielaní zariadení ako sú počítače, mobilné telefóny alebo iné zariadenia fungujúce na batérie na opravu je v prípade, že hrozí riziko prehriatia potrebné ich prepravovať bez batérií.

 Späť na začiatok

Dokumenty o lítiových batériách pre maloobchod
Získajte podrobné informácie o tom, ako bezpečne zabaliť a označiť vaše zásielky s batériami:

Poznámka: Tieto dokumenty sa používajú pri tendrovaní vecí obsahujúcich lítiové batérie alebo samotných lítiových batérií cez maloobchodný pultový predaj. Platné maloobchodné kanály zahŕňajú: UPS Zákaznické centrá, UPS Store, autorizované zásielkové predajné miesta a komerčné pulty.

 Späť na začiatok

Príbuzné odkazy
UPS prepravuje nebezpečný tovar do a zo schválených krajín.


Pozrieť príklady

Ďalšie UPS stránky: