Tlač

Medzinárodný obchod

Každý človek je potenciálnym zákazníkom.

V rámci viac ako 220 krajín a oblastí vám pomáhajú naše odborné znalosti, zdroje a technológie urýchliť doručenie produktov na trh s nižším rizikom colných pokút a oneskorení. A v obchodnom prostredí, kde sú čas peniaze a spokojnosť zákazníkov závisí od rýchleho doručenia, je rýchlejší a hladší proces colného prejednania zásadné.

Celosvetový trh je otvorený a pripravený na váš obchod. A my vám ho pomôžeme dobyť.

Nástroje a technológie

Nástroje & technológia Medzinárodného obchodu

Technologické nástroje podporujúce vaše medzinárodné obchodné potreby

UPS Trade Direct

UPS Trade Direct®

Viacrežimové riešenie pre medzinárodné nákladné zásielky na rýchlejšie presúvanie produktov naprieč oceánmi a cez hranice

UPS World Ease

UPS World Ease®

Konsoliduje viacero zásielok smerujúcich do jednej krajiny alebo do Európskej únie (EU), aby ich colný úrad spracoval ako jednu zásielku