UPS
Prihlasovacie nastaveniaProfilPrehľad zákazníckych čísielAdministrationAdresár
Vytvoriť zásielkuUkázať históriuZrušiť zásielkuVytvoriť spätnú zásielkuDodať pomocou dávkového súboruVytvoriť importVypočítať čas a nákladyNaplánovať vyzdvihnutiePoužite medzinárodné nástrojeVyhľadanie miest podania zásielkyOtvorte si zákaznícke číslo u UPSObjednať zásobyNastaviť predvoľbyMedzinárodné služby
Vyhľadať zásielkyLearn About Quantum ViewAdministrationQuantum View ManageVstúpte do Systému Flex Global View
Doprava kritických zásielokLetecká dopravaNámorná nákladná doprava
ZačínamePrepravaSledovaniePrijatie zásielkyFakturácia a platbyPodpora pre technológie

Zverejňovanie informácií o súboroch cookie

Táto webová stránka používa súbory cookie. Pokračovaním v používaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním súborov cookie.
NovĂ˝ podvodnĂ˝ email v obehu
aktualizĂĄcia sluĹžieb

PodvodnĂŠ emaily preberajĂş rĂ´zne formy a sĂş to neautorizovanĂŠ činy tretĂ­ch strĂĄn, ktorĂŠ nie sĂş v spojenĂ­ s UPS. Tieto emailovĂŠ sprĂĄvy označovanĂŠ ako "phishing" alebo "spoofing" sa stĂĄvajĂş čoraz beĹžnejšĂ­mi a mĂ´Ĺžu pĂ´sobiĹĽ ako legitĂ­mne tĂ˝m, Ĺže začleňujĂş firemnĂŠ značky, farby alebo inĂŠ legĂĄlne znaky.

NahlĂĄsenĂ˝ bol uĹž značnĂ˝ počet podvodnĂ˝ch emailov (pozrite si aktuĂĄlny zoznam prĂ­kladov uvedenĂ˝ dole) a novĂŠ podvrhy sĂş neustĂĄle zavĂĄdzanĂŠ. Tieto druhy emailov vedĂş k neplatnĂ˝m hyperlinkom, ktorĂŠ sa odhalia keď na nich podrŞíte kurzor. NeplatnĂŠ linky mĂ´Ĺžu obsahovaĹĽ malware, ktorĂ˝ mĂ´Ĺže teoreticky poškodiĹĽ vĂĄš počítač.

Toto nie je legitímna komunikåcia UPS a v prípade, Şe tieto emaily obdrŞíte, nesledujte Şiadny uvedený link ani neklikajte na Şiadne prílohy. Namiesto toho taký email jednoducho vymaŞte. PokiaĞ ste omylom zvolili taký link, mali by ste okamŞite spustiż vyhĞadåvanie vírusov.

Berte prosĂ­m na vedomie, Ĺže UPS nepoĹžaduje platby, osobnĂŠ informĂĄcie, finančnĂŠ informĂĄcie, zĂĄkaznĂ­cke čísla, ID Ăşdaje, heslĂĄ alebo kĂłpie faktĂşr nevyĹžiadanĂ˝m spĂ´sobom prostrednĂ­ctvom emailov, pošty, telefonicky alebo faxom alebo konkrĂŠtne vĂ˝menou za prepravu tovarov alebo sluĹžby. UPS neakceptuje zodpovednosĹĽ za Ĺžiadne nĂĄklady alebo poplatky, ktorĂŠ vznikli ako nĂĄsledok podvodnej činnosti.

kontaktujte UPS
Chceme počuť od vás
Obráťte sa na nás s informáciami, ktoré by mohli pomôcť UPS zabrániť alebo odhaliť podvodnú činnosť.

Pozrieť príklady

Ďalšie UPS stránky: