Afdrukken

Meten teltDuurzaamheid

Middelen om de CO2-uitstoot te meten

Measurement Matters

Wat meten we eigenlijk?

Niemand ontsnapt nog aan het nieuws over de klimaatverandering, de grillige weerpatronen en andere abnormale natuurverschijnselen die volgens velen het resultaat zijn van het gestaag stijgende CO2-niveau in de atmosfeer. Dat stijgende CO2-niveau is deels een direct gevolg van de menselijke activiteit en meer bepaald de uitstoot van broeikasgassen die vrijkomen bij de verbranding van fossiele brandstoffen zoals steenkool en aardolie. Als grootste koeriersbedrijf ter wereld, zijn wij bezorgd om het milieu en zoeken wij manieren om onze eigen impact op het milieu en die van onze klanten te beperken. De eerste stap om die impact te controleren, is begrijpen hoe CO2 wordt gemeten.

Nauwkeurigheid telt

De UPS services die de uitstoot meten, streven naar de beste nauwkeurigheid en meeste details binnen de sector. Op basis van onze huidige koolstofinventaris - d.w.z. de brandstof die we verbranden binnen ons ongezien efficiënte netwerk - kunnen we gedetailleerde en nauwkeurige gegevens verkrijgen over onze CO2-uitstoot. Het is onze bedoeling om de best mogelijke schatting te maken, met op het einde van het jaar een vergelijkende berekening om de precisie van onze methodologie te verbeteren. Onze analyses zijn gecontroleerd door SGS en gecertificeerd door de CarbonNeutral Company en verstrekken details waarmee we ons CO2-beheer kunnen verbeteren. Wij kunnen bijvoorbeeld de CO2-impact specificeren per middel en niveau en onze klanten gedetailleerde rapporten bezorgen volgens aangepaste bedrijfsfactoren, zoals productlijn, afdeling of zelfs distributiecenter. Dankzij deze gedetailleerde analyse kunt u de impact van uw zendingen op het milieu beter begrijpen en heeft u een kader om initiatieven tot CO2-reductie op te starten, om te controleren en om de CO2-rapportage te verbeteren.

Een woordje uitleg over middelen en niveaus

Nu u wat beter begrijpt hoe belangrijk het meten van de CO2-impact is, kunnen we wat dieper ingaan op de terminologie.

Transportmodi: De transportmodi zijn gewoon de transportmiddelen die worden gebruikt voor uw zendingen.

  • Lucht
  • Zee
  • Spoor
  • Wegvervoer

Niveaus: Het Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) verdeelt de uitstoot in niveaus.

  • Uitstoot van niveau 1 komt van bronnen die in uw bezit zijn of door u, de rapporterende entiteit, worden gecontroleerd.
  • Uitstoot van niveau 2, ook bekend als indirecte uitstoot, is het resultaat van het verbruik van aangekochte elektriciteit, verwarming of stoom. Met andere woorden, uitstoot ten gevolge van de activiteiten van de rapporterende entiteit, maar vrijgegeven door bronnen die een andere entiteit bezit en controleert.
  • Uitstoot van niveau 3 is andere indirecte uitstoot, vrijgekomen bij bijvoorbeeld de extractie en productie van aangekochte materialen en brandstoffen, transportactiviteiten in voertuigen die niet in het bezit zijn van noch gecontroleerd worden door de rapporterende entiteit (zoals verzenden via UPS) en andere activiteiten die u niet controleert.
Een UPS koolstofuitstoot analyse rapporteert totale uitstoot en verstrekt metrische tonnen per transportwijze en per omvang. Dit betekent dat u een gedetailleerd zicht krijgt op uw Scope 3 emissies (andere indirecte emissies) binnen uw netwerk waardoor u een beter inzicht krijgt met specifieke informatie van hoe uw verzendbewegingen een impact hebben op uw koolstofuitstoot.

Aan de slag

Compenseer het klimaateffect van uw zending met UPS carbon neutral.

Een zending aanmaken