UPS
Nastavení přihlašováníProfilPřehled zákaznických účtůFakturaceSprávaAdresářProvádějte údržbu Vašeho UPS zákaznického účtu
Vytvořit zásilkuUkázat historiiZrušená zásilkaVytvořit návratkuPoslat pomocí dávkovacího souboruVytvořit ImportVypočítat čas a nákladyNaplánovat osobní vyzvednutíVyužití mezinárodních nástrojůPobočky UPSObjednat zásobyOtevřít účet UPSPrůvodce službami
Vysledovat zásilkuPoznejte Quantum ViewSprávaQuantum View ManageQuantum View DataPřístup k systému Flex Global View
Přeprava s kritickým časem dodáníLetecká nákladní přepravaNámořní nákladní přepravaSlužby zprostředkování celního odbavení
ZačínámeZásilkaSledováníObdržení vaší zásilkyFakturování a platbyTechnologická podpora

Informace o souborech cookie

Tato stránka využívá souborů cookie. Používáním této internetové stránky souhlasíte s použitím souborů cookie.
UPS zjednodušuje přepravu alkoholu
Obnovení služeb

Ať už posíláte vína z Bordeaux nebo jednu sladovou whisky ze Skotska, UPS může pomoci dostat váš produkt do jeho místa určení.

Od 22. června 2009 bude UPS nabízet rozšířený a zjednodušený program posílání alkoholu, který umožní zákazníkům, aby posílali širokou škálu alkoholických nápojů, které obsahují méně než 70% alkoholu v rámci jejich země a po celé EU. Ačkoli je smlouva stále nutná pro odesilatele z alkoholického průmyslu, způsobilost může být určena na místě a zákazníci mohou okamžitě odesílat.

Aby bylo pro zákazníky ještě jednodušší zvolit si UPS jako jejich spolehlivého dopravce zásilek s alkoholem, nabízíme nyní naše vlastní certifikované lahvové obaly pro bezpečné zasílání standardní velikosti - 75cl lahví vína. Navrženy tak, aby pojmuly 1, 2, 3, 6 nebo 12 lahví, balení je snadné sestavit a lze je získat od UPS za malý poplatek. Případně mohou zákazníci mít své vlastní obaly ověřené společností UPS do alkoholového zasílacího programu. Kontaktujte prosím svoje místní call centrum UPS nebo obchodního zástupce UPS pro objednání ochranného obalu UPS nebo pro získání více informací o procesu certifikace.

Zaměstnanci společnosti UPS rádi zodpoví Vaše dotazy a pomohou Vám s Vašimi přepravními potřebami co se týče alkoholu. Níže naleznete klíčové požadavky, kterých si zákazníci musí být vědomi a které musí dodržovat při zasílání alkoholu vnitrostátně nebo mezinárodně s UPS.

Přijímané zboží
Alkoholické nápoje mohou být posílány se zaplacenou spotřební daní nebo osvobozené od spotřební daně. Obsah alkoholu však musí být nižší než 70% a musí být skladován v kontejnerech o objemu 5ti litrů nebo méně.

Geografické pokrytí
UPS přijímá vnitrostátní zásilky s alkoholem v následujících zemích: Belgie, Francie, Německo, Itálie, Nizozemsko, Portugalsko, Španělsko a Velká Británie. Přes hranice může být alkohol přepravován mezi členskými státy EU s výjimkou do / z Finska nebo Švédska a všech oblastí, které nejsou součástí celního prostoru EU nebo společného systému daně z přidané hodnoty v rámci EU (DPH).

Mějte na paměti, že alkoholické nápoje osvobozené od spotřební daně nemohou být zasílány do nebo z Lotyšska a Malty.

Balení, označování a manipulace
UPS doporučuje používat balení určené společností UPS, pokud jsou dostupná a vhodná, jak je popsáno výše. Balíky obsahující alkoholické nápoje by měly být zřetelně označeny jako "alkoholické nápoje" na odesílacím štítku, průvodce nebo na jiné zasílací dokumentaci. Alkoholické nápoje by neměly být v zásilce, která obsahuje nealkoholické výrobky. Dále balíky obsahující alkoholické nápoje musí být fyzicky odděleny od ostatních, když je připravujete na vyzvednutí společností UPS.

Doručení zletilým osobám
UPS bude doručovat alkoholické nápoje pouze dospělým osobám. Pokud posíláte alkohol na obytnou adresu, přijměte prosím vhodná opatření k tomu, abyste umožnili společnosti UPS rozeznat, že balíček vyžaduje dodání dospělé osobě. Pro více informací o naší službě Vyžadován podpis dospělé osoby se podívejte do sekce Další poplatky na adrese www.ups.com nebo do aktuálního Průvodce službami a sazbymi UPS.

Nedoručitelné zásilky
Každá zásilka obsahující alkohol, která nemůže být doručena příjemci po třech pokusech doručení, bude vrácena odesílateli standardním postupem společnosti UPS. Podívejte se prosím na sekci Další poplatky na stránce www.ups.com nebo do aktuálního Průvodce službami a sazbami UPS pro více informací o zvláštní manipulaci s nedoručitelnými zásilkami.

Daně a cla
Produkty, jako je alkohol a tabák, jsou předmětem spotřební daně ve všech členských státech EU. Zvláštní dokumentace nebo daňové označení je vyžadováno u všech mezinárodních zásilek, a u některých vnitrostátních zásilek.

Tato dokumentace umožňuje příslušným orgánům sledovat a zajistit zaplacení příslušného cla. V případě zboží osvobozeného od cla řádná dokumentace umožňuje zasilatelům vyvarovat se některých povinností, když zasílají mezinárodně. Pokud jsou požádáni, odesilatelé by měli poskytnout potvrzení buď o zaplacení spotřební daně nebo žádost o odklad. Upozorňujeme, že UPS nevyžaduje automaticky podpis příjemce na dokumentech o spotřební dani, ani automaticky nevrací tyto dokumenty odesílateli.

Podrobnější informace o spotřební dani jsou zveřejněny Evropskou komisí a je možné je nalézt na následujících webových stránkách:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/gen_overview/index_en.htm a http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l31018.htm

Požadavky na dokumentaci
Mezinárodní zásilky v rámci EU vyžadují Průvodní úřední doklad (AAD) a Zjednodušený správní dokument (SAD) nebo odpovídající obchodní fakturu:

 • Zásilky obsahující alkoholické nápoje osvobozené od spotřební daně by měly být doprovázeny AAD, nebo, je-li schváleno příslušnými orgány, obchodní fakturou obsahující stejné informace.

 • Zásilky obsahující alkoholické nápoje vyžadující zaplacení spotřební daně by měly být    doprovázeny SAD nebo obchodní fakturou obsahující stejné informace.

Formuláře AAD a SAD a pokyny pro jejich vyplnění je možné stáhnout zde:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992R2719:en:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992R3649:en:NOT

Vnitrostátní zásilky zemí uvedených výše zpravidla nevyžadují žádnou zvláštní daňovou dokumentaci nebo daňové označení. Výjimka je:

 • Itálie a Portugalsko:
  • Zásilky obsahující víno potřebují průvodní dokumentaci
  • Lahvové polotovary a lahvový alkohol vyžadují daňové označení.

 • Francie a Španělsko:
  • Všechny alkoholické nápoje vyžadují daňové označení
  • Ve Španělsku je výjimka u lihovin s obsahem alkoholu 1,5% nebo méně a o objemu 0,5 litrů a méně

 • Spojené království:
  • Lihoviny s obsahem alkoholu vyšším než 35% prodávané ve spotřebních nádobách o objemu 35cl a více vyžadují daňové označení.

Pokud jsou vaše balíky odděleny a řádně označeny jako alkoholické nápoje, řidič společnosti UPS vám může pomoci v době vyzvednutí ověřit přítomnost celní dokumentace. Nicméně, odesilatelova povinnost je zajistit správnou dokumentaci, která doprovází každou zásilku s alkoholickými nápoji. Odesilatelé jsou rovněž zodpovědni za zapla.

 

Zobrazit ukázky

Další UPS stránky:
United Problem Solvers