Прескачане към основното съдържание

Зони и тарифи

Тарифи за изпращане

Намерете тарифите за изпращане на Вашите UPS пратки в едно централно място. Предлагаме опции за доставка, които да отговарят на Вашите изисквания за изпращане, включително услуги "от врата до врата" и рутинни услуги за митническо освобождаване за документи и пакети.

Изберете връзката по-долу, за да прегледате цифрова версия или да изтеглите PDF файл на "UPS Справочник за услуги и тарифи". От това място можете да изтеглите също таблицата със зоните, таблиците с тарифите за експорт и импорт, както и тези с вътрешните тарифи.

Прегледайте "UPS Справочник за услуги и тарифи"


Ценообразуване за услуги с добавена стойност и други такси

Прегледайте информацията относно ценообразуването на услугите с добавена стойност за изпращане , както и подробни данни за допълнителните такси и допълнителната такса за гориво.

Ценообразуване за услуги с добавена стойност

Допълнителни такси

Допълнителни такси за разширена и отдалечена зона

Допълнителна такса за гориво