Прескачане към основното съдържание

Доказателство за доставка

Надхвърлете Вашите изисквания за водене на архив чрез подробна информация относно доказателства за доставка, получена по Интернет, по факс или по пощата, когато е налична

Описание

Доказателство за доставка (P.O.D.) включва времето на доставка, пълен адрес, до който е извършена доставката, както и името и подписа на лицето, приело Вашата пратка.

Свързани връзки

Намерете информация, с която ще улесните определянето на цената на Вашата пратка.

Изчисляване на времето и цената

Преглед на зони и тарифи

Прочетете Правила и условия на обслужване