от
  • Coronavirus Update...Още
  • UPS е отворен за бизнес: Въздействия върху услугите, свързани с коронавируса ... повече...Още
Прескачане към основното съдържание

Доказателство за доставка

Надхвърлете Вашите изисквания за водене на архив чрез подробна информация относно доказателства за доставка, получена по Интернет, по факс или по пощата, когато е налична

Описание

Доказателство за доставка (P.O.D.) включва времето на доставка, пълен адрес, до който е извършена доставката, както и името и подписа на лицето, приело Вашата пратка.

Ценообразуване

Свързани връзки

Намерете информация, с която ще улесните определянето на цената на Вашата пратка.

Изчисляване на времето и цената

Преглед на зони и тарифи

Прочетете Правила и условия на обслужване