от
  • Coronavirus Update...Още
  • Services may be impacted by Brexit...Още
  • Significant weather events across the globe are impacting the UPS network...Още
  • UPS е отворен за бизнес: Въздействия върху услугите, свързани с коронавируса ... повече...Още
Прескачане към основното съдържание

Национални услуги за изпращане


UPS предлага гарантирани доставки с определен ден и час в зависимост от Вашата дестинация. Изберете услуга за повече информация.

Ангажимент за доставкаОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТАуслуга/обслужване
1 работен ден
Доставката обикновено се извършва до 12:00 на обяд
1 работен ден
Доставка до края на деня