от
  • Service Alert due to Situation in Ukraine...Още
Прескачане към основното съдържание

UPS Import Control®

Направете международната търговия по-лесна

Международната търговия изисква координация, правно съответствие и доста работа с документация. Ако тези неща не се развият според очакванията, могат да възникнат митнически забавяния.

Получете по-голям контрол върху вноса на стоки - UPS Import Control Ви позволява по-ефективно да управлявате разходите и да сведете до минимум забавянията.

Нашето решение за международно изпращане Ви помага:

  • Да контролирате скоростта и бюджетните нужди, когато внасяте от доставчици от целия свят
  • Да получите пълна видимост върху Вашата входяща верига на доставките, за да подобрите своето планиране и прогнозиране
  • Да предотвратявате неупълномощени такси, възникващи в резултат на предоставянето на Вашия клиентски номер на износители
  • Да ограничите забавянията или допълнителните мита и данъци, като контролирате създаването и потвърждаването на търговски фактури
  • Да синхронизирате Вашата верига на доставките, като контролирате вноса от множество доставчици

Създайте свои собствени етикети за изпращане и търговски фактури

Когато създавате свои собствени етикети за изпращане, Вие, а не Вашите доставчици, избирате превозвача и определяте желаната от Вас скорост или услуга. Този контрол Ви дава възможност да потвърждавате, че информацията не съдържа грешки.

Същото се отнася и за търговските фактури: Вие създавате и попълвате формуляра, за да се гарантира точност и съответствие с митническите разпоредби.

UPS Import Control също предлага множество опции за доставка на етикети за изпращане и на търговски фактури до Вашите износители:

  • Нека UPS изпрати етикета за изпращане по пощата или по имейл
  • Организирайте шофьор на UPS да достави етикета и да вземе Вашия пакет
  • Отпечатайте етикета и го препратете до Вашите изпращачи

Защита на поверителна информация в пратки, изпращани чрез трето лице

Скоростта до достигане на пазара е важна и изпращането чрез трети лица е полезна опция, когато искате да спестите ценно оперативно време във Вашите процеси. Но третото лице не е необходимо да вижда поверителна и скъпоструваща информация - ние можем да помогнем в тази насока.

Когато изпращате чрез UPS Import Control, изберете опцията "Премахване на търговска фактура" (CIR) и ние ще премахнем фактурата от Вашата пратка след нейното митническо освобождаване. След това ще доставим пратката без забавяне.