от
  • Service Alert due to Situation in Ukraine...Още
Прескачане към основното съдържание

Обратна логистика

Продължавайте да печелите от съществуващия инвентар

Връщанията винаги ще са част от бизнеса, но трябва да се уверите, че те не представляват просто разход за бизнеса. Внедряването на добър процес по обратна логистика може да допринесе голяма стойност към Вашия краен баланс. По-доброто управление и реинтегриране на върнатите Ви стоки ще доведе до рационализирани практики, намалени отпадъци и дългосрочни печалби от Вашите все още съществуващи продукти.

Не оставяйте стоките да залежават в колите на техниците; нека продуктите Ви бъдат обслужени, ремонтирани и върнати в инвентара възможно най-бързо. Нашата напреднала технология и етикети за връщане, които са налични по Интернет, разширяват видимостта върху Вашата верига на доставките и Ви позволяват да гарантирате, че върнатите стоки ще пристигнат до техните предназначени местоположения.

Научете повече за Следпродажбеното обслужване и Сервизните части

Направете връщанията и ремонтите лесни за клиентите

Крайните потребители и клиентите ценят компании, които защитават интересите им, а внедряването на ефективна система за връщанията е в тяхна полза, като в същото време подобрява и Вашата дейност. Обратната логистика може да направи процеса по връщане лесен за Вашите клиенти и да Ви помогне бързо да заменяте техните стоки или да възстановявате сумите за техните покупки. Нашето широкообхватно портфолио от услуги за периода след продажбата може да Ви помогне също да съкратите времето на нефункционалност при извършване на ремонти за Вашите клиенти.

Надеждното изпълнение и бързото реагиране подобряват лоялността на клиентите, което е от ключово значение за растежа на Вашия бизнес.

Обработката на връщанията не е задължително да бъде трудна

Превърнете потенциалните пасиви в предимство пред конкуренцията със сигурно и надеждно управление на връщанията. Процесите по обратна логистика могат да повишат Вашата ефективност, да задържат клиентите Ви и да насърчат растежа на Вашия бизнес.