от
  • Service impacts related to Coronavirus ...Още
  • UPS Expedited and Worldwide Express Freight shipments from Europe to the U.S. experiencing delays...Още
Прескачане към основното съдържание

Сравняване на услуги за връщане на пратки

Повече възможности за връщане. Повече възможности за приходи.

Връщането на стоки и обратната логистика често се пренебрегват като възможност за намаляване на разходите, за генериране на приходи и за изграждане на положително отношение към марката. С UPS имате достъп до най-богатото в отрасъла портфолио от възможности за връщане, включително до инструменти и услуги, които подпомагат процеса от предварителната подготовка до следпродажбените услуги. Освен това върнатите чрез UPS пратки могат да бъдат приети в повече от 135 държави.

В сравнителната таблица по-долу е направен преглед на нашите възможности за предоставяне на услуги за връщане. Ние обаче можем да създадем персонализирана индивидуална услуга или да комбинираме отделни възможности, за да предоставим решения, които да отговарят на Вашите специфични нужди. Свържете се с нашия екип UPS Returns за повече информация.

За кого е предназначено

Малки, средни и големи предприятия с нужди от големи по обем или сложни услуги за връщане.

Сравнение на Услугите за връщане на UPS [таблица]

Контрол на входящи върнати стоки – от изготвяне на етикет до доставка. 

Oсобености *
UPS RETURNS®UPS RETURNS PLUS (ИЛИ "ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ВРЪЩАНИЯ" В КОНТЕКСТ)UPS RETURNS® ОБМЕНОБРАТНА ЛОГИСТИКА
Клиентите могат да извършват проследяване чрез ups.com
Обработка на върнати стоки, състоящи се от единични или множество пакети
Опции за етикет
Предварително отпечатан етикет за връщане
включен в изходящата пратка
Електронни етикети за връщане
UPS изпраща по имейл директно на Вашия клиент
Отпечатване и изпращане по пощата на етикети за връщане
UPS изпраща по пощата директно на Вашия клиент
Създаване и изпращане на етикети за връщане на международни пратки
Пряко обвързване на информацията за пратки с дейностите по обслужване на клиенти и складовите операции
Получаване на сметка след доставка на пакета
Предоставяне на правила и инструкции за връщане от клиенти
Услуга за вземане от адреса на клиента
Опция за 1 UPS опит за вземане
Опция за 3 UPS опита за вземане
Шофьорът може да преопакова върнатата пратка
Известяване на клиента за часа на вземане по телефона, чрез SMS или имейл
Едновременно вземане и доставка
Съботно вземане
Съботна доставка
Изпробване и ремонт/замяна/подновяване

Съвместимо при изпращане чрез:

FEATURES*
UPS RETURNS®UPS Returns Plus (или "Преференциални връщания" в контекст)UPS Returns® ОбменОбратна логистика
UPS WorldShipTM
UPS Internet Shipping
UPS CampusShip®
UPS Комплект за разработчици, Приложен програмен интерфейс (API) за пратки
UPS Ready® софтуер на трети страни
Обслужване по договор

Сродни услуги

Бъдете информирани. Абонирайте се за нашите имейли.
Абонирайте се за имейлите на UPS.

Примери за имейл

Абонирайте се за имейл оферти, информация и новини в индустрията, които могат да помогнат за подобряване на Вашите доставки. Можете да управлявате предпочитанията си по всяко време.

Новини и информация за по-ефективни доставки

Актуална информация за услугата, имаща за цел да Ви предупреди за лоши климатични условия или събития с неблагоприятно влияние върху операциите

Промоции и оферти за ефективно управление на паричните средства

Новини за продукти, за да сте информирани за новите услуги, инструменти и функции