от
  • Service Alert due to Situation in Ukraine...Още
Прескачане към основното съдържание

Разяснения относно международните митнически процедури и регламенти

Ние ще Ви помогнем да си изясните митническите процедури

Ние сме един от най-големите в света митнически посредници и затова можем да Ви помогнем да опростите процеса на освобождаване от митниците по целия свят. Нашият опит с местните митнически процедури означава по-малко бюрокрация и по-малко забавяне за Вас. А нашият онлайн инструмент за изпращане на пратки ще Ви помогне да попълните необходимите международни митнически формуляри в хода изпращането.

Разяснения относно митническите процедури

При международното изпращане терминът „Митница“ обикновено се отнася за мита, такси или данъци, които се начисляват върху стоките, транспортирани от една държава в друга. Тези разходи се различават в зависимост от артикула и държавата, и се начисляват в допълнение към разходите за превоз на стоките. Всяка държава има свои собствени правила и указания в това отношение, но независимо докъде пътуват Вашите пратки, нашите онлайн инструменти за изпращане ще Ви дадат представа какво можете да очаквате.

Нашият инструмент за изпращане ще Ви помогне да попълните необходимите формуляри в хода на изпращането

Можете ръчно да попълните хартиени копия на митнически формуляри на ръка и да ги прикачите към Вашите пратки. Но когато използвате уеб изпращането с ups.com, ние ще генерираме тези формуляри за Вас автоматично, като събираме съответните данни, докато преминавате през процеса наизпращане.

Получете предварително прогнози за мита и данъци

Когато изпращате международни пратки с нас, кодовете за внос и данните за съответствие за всички Ваши продукти се събират и запазват във Вашия каталог за глобални части. Можем да използваме тази информация, за да Ви предоставим незабавна оценка на митата и данъците при повторно изпращане на този продукт.

По-долу са изброени най-често използваните международни формуляри, които може да се наложи да попълните при износ и внос.

Влезте в нашия онлайн инструмент за изпращане

Съвети за бързо освобождаване от митница