от
 • Service Alert due to Situation in Ukraine...Още
Прескачане към основното съдържание

Услуги

Услуги

РЕШЕНИЯ

 • Изпращане

  Услуги и технология за управление на процеса Ви на изпращане на пратки – лични и фирмени, местни и глобални.

 • Проследяване

  Решения за наблюдение и управление за физически лица, сложни глобални вериги за доставка и всичко между тях.

 • Международно изпращане

  Услуги, ресурси и технологии, които помагат за по-бързото преминаване на продуктите Ви през митницата до пазара.

 • Договорна логистика

  Експертни знания и инфраструктура за оптимизиране на веригата Ви на доставки – от глобално доставяне до складиране и управление на връщането на пратки.

 • Устойчивост

  Постигнете целите си за устойчивост с помощта на услугите и практиките на UPS, създадени с обещанието от наша страна за ефективност и отговорно отношение към околната среда.

ОТРАСЛИ

   

 • Здравеопазване

  Решения, вземащи предвид времето за доставка и поддържането на температура, и цялостна, глобална логистична подкрепа.

    

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

 • По-голяма устойчивост

  Доставяйте до повече клиенти с по-малко влияние върху околната среда с решения за опаковане и намаляване на въглеродното въздействие.

 • Изпращане на температурно чувствителни пратки

  Предотвратява разваляне с решения за опаковане, наблюдение и намеса, които защитават Вашите пратки, Вашата рентабилност и Вашите пациенти.

РАЗМЕР НА БИЗНЕСА

 • Среден до голям бизнес

  Всеобхватни услуги с възможност за персонализиране, отговарящи на нуждите на предприятието Ви.

Резултати от търсенето за ""