от
  • Услуга за известяване поради ситуация в Украйна… Повече
Прескачане към основното съдържание

Сигнали за услуги

Тежки метеорологични условия, природни бедствия и други условия извън нашия контрол могат понякога да нарушат нашите услуги. Ако има активно прекъсване на услугата, то ще се появи по-долу. Златна лента за предупреждение също ще се появи в горната част на всички страници в ups.com .

Сервизни предупреждения предупреждение1/1