от
  • Operational Adjustment to Shipments to the US from 22 юни – 25 юни 2021… Повече
  • UPS услуги към и от Индия… Повече
  • UPS е отворен за бизнес: Въздействия върху услугите, свързани с коронавируса… Повече
Прескачане към основното съдържание

Сигнали за услуги

Тежки метеорологични условия, природни бедствия и други условия извън нашия контрол могат понякога да нарушат нашите услуги. Ако има активно прекъсване на услугата, то ще се появи по-долу. Златна лента за предупреждение също ще се появи в горната част на всички страници в ups.com . Ако по-долу няма информация за предупредителен сигнал относно обслужването, транспортната мрежа на UPS работи нормално.

Сигнали за услуги предупреждение1/3

Powered By OneLink