/
  • Coronavirus Update...Още
  • UPS е отворен за бизнес: Въздействия върху услугите, свързани с коронавируса ... повече...Още
Прескачане към основното съдържание

Сигнали за услуги

Тежки метеорологични условия, природни бедствия и други условия извън нашия контрол могат понякога да нарушат нашите услуги. Ако има активно прекъсване на услугата, това ще се появи по-долу. Златна лента за предупреждение също ще се появи в горната част на всички ups.com страници. Ако по-долу няма информация за предупредителен сигнал относно обслужването, транспортната мрежа на UPS работи нормално. 

Известия за услуги alert1/2