от
 • Service Alert due to Situation in Ukraine...Още
Прескачане към основното съдържание

Техническа помощ

Инструкциите по-долу ще Ви помогнат в процеса на инсталиране на UPS термичен принтер.

Преди да инсталирате UPS термичния принтер

UPS.com поддържа отпечатването на няколко марки и модели термични принтери. За да се уверите, че използвате съвместим принтер, моля, изберете връзката по-долу.

Термични принтери за UPS Internet Shipping


За потребители на Windows® (без Google Chrome) :  Следните стъпки трябва да бъдат следвани при настройването на Вашия термичен принтер за отпечатване на етикети за изпращане чрез UPS Internet Shipping или CampusShip от компютър с Windows:

 1. Изтеглете и инсталирайте драйверите за UPS термичен принтер (от връзката по-долу)
 2. Активирайте UPS Printer Applet
 3. Настройте програмата за блокиране на изскачащи съобщения на Вашия браузър, така че да приема изскачащи прозорци от ups.com. UPS Internet Shipping и CampusShip използват изскачащи прозорци, за да показват етикетите за изпращане

За потребители на Mac® или потребители на Windows Google Chrome: Следните стъпки трябва да бъдат следвани при настройването на Вашия термичен принтер за отпечатване на етикети за изпращане чрез UPS Internet Shipping или CampusShip от компютър Mac:

 1. Инсталиране на Вашия термичен принтер.
 2. Активирайте приложението за UPS принтер
 3. Настройте програмата за блокиране на изскачащи съобщения на Вашия браузър, така че да приема изскачащи прозорци от ups.com. UPS Internet Shipping и CampusShip използват изскачащи прозорци, за да показват етикетите за отпечатване.

Връщане в началото

Инсталиране на драйвера за UPS термичен принтер в Windows

Ако използвате операционна система Windows® без браузър Google Chrome, трябва да инсталирате предоставените по-долу драйвери, за да можете да отпечатвате на термичен принтер Eltron или Zebra; драйверът, който е предоставен с Вашия принтер, няма да работи с UPS Internet Shipping или CampusShip. Ако използвате различен термичен принтер, използвайте предоставените с принтера драйвери и не инсталирайте драйверите за UPS термичен принтер.

Забележка:  Не включвайте Вашия принтер към компютъра, докато не бъдете инструктирани да го направите по-долу.

Следните инструкции ще Ви помогнат да изтеглите и инсталирате драйверите за UPS термичен принтер в избрана от Вас директория.

 • Изключете принтера.
 • Изберете връзката Изтегляне на драйвери за UPS термичен принтер по-долу.
 • Може да видите един или повече от следните прозорци в зависимост от Вашата операционна система и настройки на защитата; предприемете действието, описано за всеки прозорец:


ПрозорецДействие
Изтегляне на файл - предупреждение относно защитата (обикновено при бутоните "Изпълни", "Запиши" и "Отказ")Изберете Изпълни
Предупреждение за защитата относно неизвестен издател, "Наистина ли искате да изпълните софтуера?"Изберете Изпълни

 • Изберете Разархивиране, за да извлечете файловете.  След извличането на файловете изберете съответните бутони, за да затворите прозореца.
 • Щракнете с десен бутон върху стартовото меню и изберете Преглед или Отваряне на Windows Explorer, след което отидете на C:\Drivers и щракнете двукратно върху файла setup.exe, за да стартирате помощната програма за инсталирането.
 • Може да видите един или повече от следните прозорци в зависимост от Вашата операционна система и настройки на защитата; предприемете действието, описано за всеки прозорец:


ПрозорецДействие
Клиентски номер на потребителИзберете Да
Инсталиране на драйвер за принтер ZebraИзберете Инсталиране на принтер Zebra

 • Ще бъдете подканени да изберете от списък модела на Вашия принтер.
 • Натиснете Напред, след като изберете модела на Вашия принтер.
 • Може да видите един или повече от следните прозорци в зависимост от Вашата операционна система и настройки на защитата; предприемете действието, описано за всеки прозорец:


ПрозорецДействие
Изберете порт за принтера

Изберете Вашия порт и щракнете върху Напред или Готово

Забележка: Принтерите Zebra ZP 450 са снабдени с USB кабел за принтер, така че трябва да изберете свободен USB порт - например USB001, ако е свободен

Потвърдете името на принтераНе променяйте името; щракнете върху Напред
Намерен е драйвер за принтераИзберете Актуализиране на драйвера и щракнете върху Напред
Защита на WindowsИзберете Инсталирай този софтуер за драйвери независимо от това
Помощник по съвместимостта на програмитеИзберете Тази програма е правилно инсталирана

 • Свържете принтера с Вашия компютър и включете захранването на принтера; изчакайте да се включи зелената лампичка, която показва, че принтерът е готов.
 • Термичният принтер вече е инсталиран; настройте Вашия термичен принтер, като използвате инструкциите в ръководството за принтера.
 • Ако се появи съветникът Открит е нов хардуер, щракнете върху Отказ и не инсталирайте софтуера.
 • За инструкции относно употребата на UPS Printer Applet вижте по-долу.

Връщане в началото

Изтеглете драйвера за UPS термичен принтер

ИНСТРУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ
ИМЕ НА ФАЙЛАФОРМАТ НА ФАЙЛАРАЗМЕР НА ФАЙЛАИЗТЕГЛЯНЕ
Zebra
File Format:
File Size:11.3MB
Download:
11.3MB
Bixolon за Windows
File Format:
File Size:8MB
Download:
8MB
Bixolon за Mac
File Format:
File Size:3.6MB
Download:
3.6MB
Връщане в началото

Инсталиране на термичния принтер на Mac

Приложението за UPS термичен принтер поддържа отпечатването чрез термичен принтер от Вашия Mac, ако са изпълнени следните изисквания:

Инсталиране на термичен принтер MAC

 •  Свържете термичния принтер към Вашия MAC, като използвате USB кабела.
  • Включете термичния принтер така, че лампичката отгоре да свети постоянно в зелено.
 • Изтеглете инсталационния пакет за термичен принтер UPS Thermal Printer от следния линк.
 • Щракнете два пъти върху файла с пакета UPS Thermal Printing-3.0.0.dmg.
  • Издърпайте файла UPS Thermal Printing.app в папката Applications (Приложения).
 • Отворете Launch Pad и кликнете върху файла UPS Thermal Printing.app, за да стартирате приложението

Ако приложението бъде отхвърлено, може да се наложи да актуализирате настройките на сигурността на MAC. За да разрешите този проблем:

 • Отворете System Preferences (Системни предпочитания).
 • Отворете Security & Privacy (Сигурност и поверителност).
  • Изберете раздела General (Общи).
  • В дъното ще се появи блокираното приложение.
  • Изберете Anywhere (Навсякъде).
 • Когато получите подкана, кликнете Approve (Одобряване), Allow (Разрешаване), или Run (Изпълнение).

Възможно е интерфейсът за настройка на принтера CUPS MAC да не се зареди. За да заредите интерфейса ръчно, отворете браузър и в адресната лента напишете localhost:631: 

 • Браузърът по подразбиране ще отвори интерфейса за инсталиране на принтер MAC CUPS.
  • Прегледайте инсталираните принтери. 
  • Щракнете върху раздела Administration (Администриране).
  • Щракнете върху бутона Add Printer (Добавяне на принтер).
  • Изберете Вашия термичен принтер от раздела ""Local Printers"" (Локални принтери).
  • Щракнете върху бутона Continue (Напред).
  • Премахнете предварително попълненото съдържание и попълнете полетата.
  • Въведете „Име“ на принтера
   • Пример „ZP450“
  • Въведете описание
   • Пример „Термичен принтер“
  • Въведете местоположение
   • Пример „Офис, Mac1“
   • Местоположение на документ за бъдещи справки.
  • На следващия екран щракнете отново върху бутона Continue (Напред)
  • Щракнете върху бутона Select Another Make/Manufacturer (Избор на друга марка/производител)
  • Продължете към следващата стъпка
  • В полето „Make“ (Марка) изберете Raw
  • Щракнете върху бутона Continue (Напред)
  • В полето „Model“ (Модел) изберете Raw Queue(en)
  • Щракнете върху бутона Add Printer (Добавяне на принтер)
  • Изберете Set Default Options (Задаване на опции по подразбиране)
  • Системата трябва да покаже съобщението „the printer default options have been set successfully“ (Опциите по подразбиране за принтера са зададени успешно)
  • След това следвайте инструкциите по-долу, за да добавите КласИнструкции за добавяне на Клас

Инструкции за добавяне на „Клас“

 • Щракнете върху раздела Administration (Администриране)
 • Щракнете върху бутона Add Class (Добавяне на клас)
 • Премахнете предварително попълненото съдържание (ако има такова) и попълнете полетата.
 • Въведете „Име“ на класа. (Не въвеждайте името PRINTER. Регистърът на буквите има значение за имената PRINTER и CLASS.)
  • Пример: ZebraClass
 • Въведете „Описание“ на CLASS
  • Пример: Zebra Printer Class

Забележка: НЕ използвайте думите Eltron или UPS в полетата „Име“ или „Описание“.

 • Въведете „Местоположение“ на CLASS.

Препоръчваме името за Местоположение на CLASS да съответства на името за Местоположение на PRINTER.

  • Пример: Mac1
 • Изберете принтера от списъка с членове.
 • Щракнете върху бутона Add Class (Добавяне на клас).
 • За кратко ще се появи прозорец за потвърждение, последван от прозореца „Администриране“.

Задайте опцията за стартиране на приложението UPS Thermal Printing при влизане.

 • Изберете ""System Preferences"" (Системни предпочитания) от меню Apple.
 • Изберете ""Users & Groups"" (Потребители и групи) и след това раздела ""Login Items"" (Елементи при влизане).
 • Щракнете върху символа „+“, за да добавите приложение.
 • Изберете файла UPS Thermal Printing.app и щракнете върху ""Add" (Добавяне).

ЗАБЕЛЕЖКА: След като добавите приложението, можете да затворите прозореца.

Използване на приложението UPS Thermal Printing в Chrome, Firefox и Opera

 • Влезте с потребителско име в ups.com.
 • Отпечатване на термичен етикет.

Използване на приложението UPS Thermal Printing в Safari

 • Влезте с потребителско име в ups.com.
 • Опитайте да отпечатате термичен етикет.
  • Ако се появи съобщението ""Missing Plugin"" (Липсваща добавка).
   • Щракнете върху  "" Missing Plugin"" (Липсваща добавка).
   • Щракнете върху "" More Info"" (Повече информация), за да изведете ""Java Download for OS X"" (Изтегляне на Java за OS X).
   • Щракнете върху ""Agree and Start Free Download"" (Даване на съгласие и стартиране на безплатно изтегляне).
   • Изберете файла jre.dmg и инсталирайте Java.

Настройка на предпочитанията в Safari

 • Изберете "Preferences" (Предпочитания) от меню Safari.
 • Изберете "Websites" (Уебсайтове) от лентата с менюта.
 • Изберете "Java" в раздела Plugin (Добавки) на лявата навигационна лента.
 • Изберете ups.com в дясната част на прозореца ""Configured Websites"" (Конфигурирани уебсайтове).
 • Натиснете бутона "Option" (Опции) и щракнете върху стрелката на падащото меню до "ups.com".
 • Премахнете отметката пред "Run in Safe Mode" (Изпълнение в безопасен режим).
  • Ако се появи съобщение с подкана „trust ups.com to run 'Java'“ (доверяване на ups.com да пуска 'Java'), изберете "Trust" (Доверявам се).
  • Ако при отпечатване на етикет се появи изскачащ прозорец със съобщение за риск за сигурността, поставете отметка, за да приемете правилата и условията, и след това щракнете върху "Run"(Изпълнение).
Връщане в началото

Отпечатване с помощта на приложението за UPS термичен принтер

Приложението за UPS термичен принтер поддържа отпечатването от всеки поддържан модел на термичен принтер, както и от всеки браузър или операционна система. За да използвате приложението, на Вашия компютър трябва да е инсталирана версия 7 на Java. Можете да проверите Вашата версия на http://www.java.com.

Използване на термични принтери за UPS Internet Shipping


За да използвате приложението за UPS термичен принтер:

ПрозорецДействие
Електронен подпис Щракнете върху "Винаги се доверявай на съдържание от този издател"
Java добавка Щракнете върху "Разреши"
Защита Щракнете върху "Разреши", а след това върху "Изпълни"

Използване на приложението за UPS термичен принтер

 • Инсталирайте драйвера за UPS термичен принтер с помощта на стъпките, предоставени на тази страница
 • Влезте с потребителско име в ups.com
 • Посочете с мишката върху раздела "Изпращане" в горната част на страницата и изберете "Настройване на предпочитания" от падащото меню
  Забележка: Ако сте CampusShip потребител, натиснете бутона "Моите настройки" и изберете "Редактиране на предпочитания за изпращане"
 • Изберете "Преглед/Редактиране" в секцията "Предпочитания за отпечатване"
 • Поставете следните отметки за термични етикети:
  • Използване на моя термичен принтер за отпечатване на етикети
  • Използване на моя UPS термичен принтер за отпечатване на разписки
 • Щракнете върху "Отпечатване на пробен етикет"
  Ще се появи прозорецът "Искате ли да стартирате това приложение?"
 • Поставете отметка в полето "Не показвай това отново за приложения от издателя и езика по-горе."
 • Щракнете върху "Стартиране"
 • Ще се появи прозорецът "Позволи достъп до следния формуляр за заявка". Поставете отметка в полето "Не показвай това отново за това приложение и уеб сайт". Щракнете върху "OK".
 • Ще се появи прозорецът "Приложението иска достъп до принтера". Поставете отметка в полето "Винаги разрешавай на това приложение достъп до принтера". Щракнете върху "OK".
 • След няколко минути принтерът ще се появи в прозореца "Отпечатване на етикет". Изберете името на Вашия принтер. Етикетът ще се отпечата.

Когато отпечатвате етикет за първи път, е възможно да се покажат един или повече от следните прозорци. Предприемете действието, посочено в таблицата по-долу:


Отстраняване на проблеми:

 • Ако не се появи изскачащ прозорец с етикети, се уверете, че изскачащите прозорци от ups.com са разрешени от Вашия браузър.
 • Ако не разполагате с версия 7 на Java, няма да се отпечата етикет. За да инсталирате актуализирана версия на Java, отидете на www.java.com.
 • Ако имате необходимата версия на Java, изчистете временните интернет файлове на Вашия браузър и опитайте отново.
Връщане в началото

UPS термично принтиране с Chrome (версии 45 и следващи) и определени други браузъри

Ако получите съобщение, че браузърът не поддържа тази функция, опитайте следния алтернативен метод:

Потребители на Windows: Започнете инсталацията (линкът по-долу), която ще постави приложението за термичен принтер на UPS в стартовата папка, за да се стартира автоматично всеки път когато включите компютъра си.

Започни инсталацияОтваряне на връзката в нов прозорец

Връщане в началото

Поддръжка

Не виждате това, което търсите? Получете информация за други услуги и инструменти.

Отидете на Поддръжка Начало