от
  • Service impacts related to Coronavirus ...Още
  • UPS Expedited and Worldwide Express Freight shipments from Europe to the U.S. experiencing delays...Още
Прескачане към основното съдържание

Център за съобщения в WorldShip

Добре дошли в WorldShip® Центъра за съобщения. Тази област ще бъде използвана, за да Ви известява за характеристики и функционалности, които могат да подобрят Вашето използване на WorldShip, включително нови функции за WorldShip. При получаване на ново съобщение, върху иконата - плик на Центъра за съобщения ще се появи оранжев удивителен знак, за да Ви насочи.

Сигурност на данните в WorldShip – Важна информация за TLS 1.2

Тъй като е известно, че TLS 1.0 и TLS 1.1 имат някои слаби места по отношение на сигурността, скоро ще спрем да получаваме трансфери на данни от компютри, които използват тези протоколи. Всички компютри, на които използвате WorldShip, трябва да имат активиран TLS 1.2 в регистъра на Windows® до края на септември 2019 г. След този срок WorldShip няма да може да предава данни на UPS и вследствие на това няма да можете да отпечатвате етикети за пратки, докато не активирате TLS 1.2 в регистъра на компютъра.

Някои функции на WorldShip изискват също активиране на TLS 1.2 в настройките на браузъра Microsoft® Internet Explorer. Ако в настройките на вашия браузър Internet Explorer не е активиран TLS 1.2, има вероятност долуизброените функции на WorldShip да не работят правилно:

  • Потвърждаване на адрес
  • Изчисление на време в движение
  • Оценка и изпращане на товари
  • Потвърждаване на опасни стоки
  • Качване на PLD с нарастваща стойност (много важна функция за износни пратки)

 Какво трябва да направите

Вие или упълномощено лице от вашата компания трябва незабавно да провери регистъра на Windows® и настройките на браузъра Internet Explorer на компютрите, на които използвате WorldShip, и да осигури активиране на протокол за сигурност TLS 1.2. Това трябва да бъде извършено от лице с права на администратор в Windows®. Екипът за поддръжка на UPS WorldShip е на разположение да ви съдейства при извършване на тази процедура. Обадете се на тел. 888-553-1118 за САЩ или изберете раздела Поддръжка в WorldShip, за да видите списъка с контакти за други държави и територии.

Връщане в началото

WorldShip: Надстройване на конфигурация на работна група

WorldShip включва подобрени функции за защита на базата данни, които са съвместими с правилата на групата Microsoft®. Препоръчваме Ви да надградите конфигурацията на работната си група (LAN) колкото е възможно по-скоро, за да се възползвате от това подобрение.

Когато надстройвате конфигурацията на работната си група на WorldShip, не забравяйте, че всички отдалечени работни станции трябва да бъдат надстроени след надстройване на Администраторската работна станция. След надграждане на Администраторската работна станция, отдалечените работни станции не могат да се използват, докато не се надградят. Както Администраторската работна станция, така и отдалечената работна станция (и) трябва да работят със същата версия на WorldShip.

Поради подобренията в сигурността на WorldShip, отдалечената работна станция няма повече автоматично да подсказва на Вашите потребители за необходимостта от надграждане. Ако потребител се опита да използва отдалечената работна станция преди тя да бъде надградена, но след като Администраторската работна станция е надградена, ще се появи съобщение за грешка при свързването с базата данни. Тази грешка може да бъде отстранена чрез надграждане на отдалечената работна станция до WorldShip.

Процес на надстройка за отдалечена работна станция на WorldShip

За да започнете надстройването на отдалечената работна станция, отворете споделената директория WorldShip (споделено място на мрежово устройство) от отдалечената работна станция и стартирайте приложението за настройка на WorldShip. Ако предпочитате, можете да започнете надграждането чрез WorldShip DVD или изтегляне от интернет.

Изтегляне на WorldShip

Връщане в началото

WorldShip преустановява съвместимостта си с неподдържаните версии на Windows®

Сигурността на данните е много важна за UPS, а знаем, че също е важна и за Вашата компания. Microsoft® вече не поддържа версии на своята операционна система Windows, по-стари от Windows 8. Компютрите, които работят с тези неподдържани версии, могат да станат по-уязвими към рискове и вируси*.

Препоръчваме Ви да проверите всички компютри, на които сте инсталирали WorldShip, и да се уверите, че те използват Windows 8, Windows 8.1, Windows или Windows 10. Ако не, ще е необходима надстройка на Вашата операционна система.

Процес на архивиране и инсталиране на WorldShip

Ако надстройвате операционната си система или премествате инсталацията на WorldShip на нов компютър, Ви препоръчваме да инсталирате най-новата версия на WorldShip. В допълнение към предимствата на техническите си характеристики и сигурността, WorldShip предоставя достъп до всички най-нови продукти и услуги на UPS. Тези инструкции обясняват как да архивирате данните си и да завършите инсталацията:

Преместване на WorldShip на нов компютър (само английски)

* Източник: Microsoft https://www.microsoft.com/en-us/windows/windows-7-end-of-life-support-information

Връщане в началото

Изпращачи на опасни товари

За изпращачи, които управляват химически таблици чрез външна база данни или чрез съпоставяне импорт/експорт, към WorldShip 2017 и по-новите версии трябва да се добавят нови необходими полета, преди пратки с Опасни стоки да могат да бъдат завършени.

Научете повече за обработката на пратки, съдържащи опасни товри.Отваряне на връзката в нов прозорец

Връщане в началото

Услугите за транспорт на UPS (“Товар, по-малък от цял камион”) се предлагат от TFI International Inc., нейните филиали и подразделения (включително, но не само, TForce Freight), които не са свързани с United Parcel Service, Inc. или някоя от нейните дъщерни или свързани дружества („UPS“). UPS не поема никаква отговорност във връзка с UPS Freight LTL транспортни услуги или каквито и да било други услуги, предлагани или предоставяни от TFI International Inc. или нейните филиали, подразделения, дъщерни дружества или свързани лица.