от
  • Service Alert due to Situation in Ukraine...Още
Прескачане към основното съдържание

Изтегляне на WorldShip


ВАЖНО: Моля, прегледайте наръчника за инсталиране на WorldShip по-долу преди инсталацията.

Изтегляне на файлове
Име на файлФормат на файлДата на създаванеИзтегляне
WorldShip 2023 (Трябва да има инсталиран WorldShip за Windows® 10 64 бита или по-горна версия, новите инсталации поддържат само Windows® 10 64 бита и по-горни версии). 2/15/2023
WorldShip 2021 Ръководство за инсталиране
01/05/2021 
WorldShip 2021 Ръководство за потребителя
01/05/2021 

Забележка: За компютри с отдалечени работни станции, преди да изтеглите файла WorldShip 2022, направете справка в Центъра за съобщение на WorldShip относно надграждането на конфигурацията на работното място.

Инструкции за изтегляне на WorldShip

(Забележка: Необходимо е да имате UPS клиентски номер, за да инсталирате WorldShip®.)

  1. Изберете връзката Изтегляне по-горе и стартирайте файла или го запазете (препоръчително) в избрана от Вас дестинация. Моля, отбележете местоположението, на което запазвате файла. С оглед на размера на файла е препоръчително използването на широколентова Интернет връзка. Трябва да запазите копие на файла на външно съхраняващо устройство за бъдещ достъп.

  2. Ако файлът е запазен, натиснете двукратно върху него, за да започнете инсталацията.

  3. Следвайте менютата с подкани, докато инсталацията завърши. След като файлът е стартиран, първоначалните подкани ще бъдат само на английски език. Ще имате възможност да изберете Ваш език на инсталиране в последващ екран.

Забележка: Не се препоръчва Dial-up връзка.

Направете справка с тези очаквани времена за изтегляне.

  • 1.5 MB DSL/T1 (Интернет връзка): 20 до 40 минути
  • 3.0 MB DSL/Cable (Интернет връзка): 15 до 30 минути
  • 6.0 MB DSL/Cable (Интернет връзка): 10 до 20 минути