от
 • Service Alert due to Situation in Ukraine...Още
Прескачане към основното съдържание

Известия и актуализации на API

Актуализации за 2023

Актуализации за февруари

Актуализации на ръководството за разработчици за Ship API

 • Информацията „Връщане на изпращача“ е премахната от елемента Изпращач/Адрес и са добавени нови често задавани въпроси
 • Добавени са нови често задавани въпроси за изпращане чрез Access Point
 • Добавени са нови опции за допълнителна обработка за Surepost
 • Нови стойности в елемента VendorCollectIDTypeCode

Актуализации на ръководството за разработчици за Rate API

 • Премахната е таблицата Тип тарифа
 • Добавени са нови опции за допълнителна обработка за Surepost

Обявление, засягащо пратки на UPS в Мексико

През 2022 г. услугата на мексиканската данъчна администрация въведе регламента Carta Porte, който изисква описание на стоките за всички пакети до Мексико, от Мексико и в границите на Мексико. Клиентите бяха уведомени за този регламент.

От 6 март 2023 г. API на UPS ще започнат да прилагат регламента Carta Porte и всички пакети, изпращани до, от или в границите на Мексико ще трябва да имат описание на ниво пакет в пратката.

Полето за описание на ниво пакет е показано в различните формати на API:

 • {“ShipmentRequest”: {“Shipment”: {“Package”: {“Description”: {}}}}}
 • /ShipmentRequest/Shipment/Package/Description
 • /ShipConfirmRequest/Shipment/Package/Description

Пратки, които не включват описание на ниво пакет, ще бъдат отхвърлени със следния код за грешка:

 • 121984 - Всеки пакет в пратка за/от/в Мексико трябва да има описание на стоките.

Актуализации за януари

 • Приложните програмни интерфейси за изпращане и тарифи Ship API и Rate API поддържат офериране с бъдеща дата, когато в заявката е изпратена SubVersion 2205 (предлага се само за клиенти на API с договор).

Актуализации за 2022 г.

Актуализации за юли

Номерът за проследяване на всички отговори за Ship API в wwwcie (тестова среда) ще бъде 1ZXXXXXXXXXXXXXXXX. • Опцията за отпечатване и изпращане по пощата (PNM, опция 2) е премахната за услуги за връщане на пратки.

Актуализации за февруари

Приложен API за офериране на разходите:

 • Може да се използва по всяко време при създаване на продукти, пазаруване/офериране или при плащане
 • Изчислява разходите и определя кой плаща мита, данъци, ДДС и посреднически такси
 • Елиминира непредвидени проблеми за Вашите клиенти в търговията на дребно
 • Автоматично предсказва Вашия HTS код

Януарски актуализации

Актуализации на ръководството за програмисти (приложен програмен интерфейс (API) за оценка/приложен програмен интерфейс (API) за изпращане)

 • В групата Допълнителна такса за разширена зона, Претоварен се актуализира към Отдалечена зона.
 • Допълнителна категория на допълнителната такса за пиковия сезон е актуализирана до надбавка за пиков сезон/потребление, и подтиповете са актуализирани.

 • Услуги
 • Известия и актуализации на API

Информация по темата