от
  • Coronavirus Update...Още
  • UPS е отворен за бизнес: Въздействия върху услугите, свързани с коронавируса ... повече...Още
Прескачане към основното съдържание

Известия и актуализации на API

юли 2019 г.

Приставка Locator

Приставката UPS Global Locator вече се предлага с API Комплект за програмисти Global Locator. От клиентите се изисква да влязат и да получат ключ за достъп, за да изтеглят API Комплект за програмисти Global Locator, който включва приставката. Приставката ще се предлага в същите държави, както и Locator API.

Изтеглете API Комплект за програмисти Global Locator и приставка

Locator API

Това подобрение добавя следните европейски държави на произход към Global Locator API:

Израел (IL), Русия (RU), Украйна (UA) и Турция (TR).

API за изпращане

Новата договорна услуга UPS Worldwide Economy е рентабилна отсрочена услуга за изпращане на малки пакети, която е предназначена да задоволи нуждите на нарастващата електронна търговия и да помогне на търговците да проникнат в нови пазари.

Първоначално договорната услуга ще включва Съединените щати (US), Великобритания (GB), Канада (CA), Континентален Китай (CN) и Специален административен район Хонконг, Китай (HK). Допълнителни държави ще бъдат включени през септември и през януари 2020 г.

Януари 2019

API за вземане на пратки

Допълненията към API за вземане на пратки включват плащане в брой като начин на плащане в Ирландия и Вземане на пратки в събота срещу заплащане в Ирландия. На второ място, увеличени брой символи за пощенски код с цел поддръжка на пощенски кодове с 4 и 8 цифри в Аржентина.

API за определяне на цена

Актуализациите на API за определяне на цена включват поддръжка на Тежки стоки, когато са въведени държави на произход и дестинация за изчисляване на Транзитно време.

Променено име на Допълнителна такса за голям пакет на Допълнителна такса за пакет с нестандартни размери, с цел съответствие със Справочника за тарифи и услуги.

Допълнителна поддръжка за Вземане в събота за пратки UPS Worldwide Express Plus®, UPS Worldwide Express® и UPS Worldwide Saver® с произход от САЩ до 62 държави на дестинация.

API за изпращане

Актуализациите на API за изпращане включват променено име на Допълнителна такса за голям пакет на Допълнителна такса за пакет с нестандартни размери, с цел съответствие със Справочника за тарифи и услуги.

Допълнителна поддръжка за Вземане в събота за пратки UPS Worldwide Express Plus®, UPS Worldwide Express® и UPS Worldwide Saver® с произход от САЩ до 62 държави на дестинация.

API за транзитно време

Актуализациите на API за транзитно време включват поддръжка на Тежки стоки, когато е въведена държава на произход и дестинация.

Юли 2018

API за потвърждаване на адреса на ниво улица

Подобрението включва разширена класификация на адресите в следните държави: Беларус (BY), Джърси (JE), Румъния (RO), Русия (RU), Словения (SI), Турция (TR) и Украйна (UA).

API за опасни стоки

Допълненията към API за опасни стоки включват възможност за изпращане на пакети с опасни материални (HazMat), както по националната пътна мрежа на Канада, така и в трансграничната пътна мрежа на САЩ.

На второ място, клиентският номер на изпращача вече може да бъде потвърден за изпращане на Международни специални стоки (ISC) от Категория В – Биологични вещества и сух лед.

API за локализиране

Функционалността на заявката за UPS Access Point е разширена с нови елементи за Чехия, Унгария и Португалия.

API за Quantum View

Въведен е нов елемент за отговор, който се връща за Манифест (за повече подробности вижте Xpath)

Тежки стоки е договорна услуга за US/50 – изпращане предимно на стоки за дома, които са определени като мебели и стоки за обзавеждане.

API за определяне на цена

Актуализациите на API за определяне на цена включват възможност за изпращане на пакети с опасни материални (HazMat), както по националната пътна мрежа на Канада, така и по трансграничната пътна мрежа на САЩ. Освен това са въведени нови кодове за грешка.

API за определяне на цена поддържа потвърждение на Сух лед и Биологични вещества с нови елементи.

Вече се поддържат нови типове такси за Пакети с нестандартни размери.

С разширението на UPS Access Point, това API вече поддържа изпращане до обект на UPS Access Point в Чехия, Унгария и Португалия.

API за изпращане

Актуализациите на API за изпращане включват възможност за изпращане на пакети с опасни материални (HazMat), както по националната пътна мрежа на Канада, така и по трансграничната пътна мрежа на САЩ.

Вече се поддържат нови типове такси за Пакети с нестандартни размери.

Допълнителните подобрения включват нови кодове за грешка, подобрения при промяна към Пакет с нестандартни размери, подобрения на Предпочитан брокер и подобрения на услугата UPS Proactive Response.

API за проследяване и проследяване на подпис

Комплектите с инструменти за програмисти за Проследяване на подпис и Проследяване са комбинирани в един комплект за по-лесно използване и по-голяма ефективност.

Данните за проследяване за всички типове сканиране, включително Доказателство за доставка с Проследяване на подпис и Проследяване вече могат да бъдат запазвани за до 120 дни.

Добавена е стойност „1801“ за SubVersion за поддръжка на два нови контейнера.

Добавени са два нови елемента на XPath, при които се използва SubVersion 1801.

  • Услуги
  • Известия и актуализации на API

Информация по темата