от
  • Service Alert due to Situation in Ukraine...Още
Прескачане към основното съдържание

Инструкции за разработчици

Можете да осъществите персонализирано интегриране на UPS API в зависимост от Вашите системи, платформи и софтуер. Персонализирането изисква умения и ресурси. Само програмисти, които са запознати със създаване на код под XML/Web Service могат да интегрират UPS API. За да сте сигурни, че Вашата бизнес система или уебсайт са правилно програмирани и интегрирани, препоръчително е член на Вашия отдел по информационни технологии (ИТ) или квалифициран външен интегратор да осъщести, програмира, тества и сертифицира UPS функционалностите.

Процесът на интегриране на API е един и същ за всички разработчици. Отпечатайте следващите инструкции, за да ги предадете на Вашия разработчик.

  1. Осъществяване: Разгледайте внимателно изискванията за всеки API на страницата UPS Комплект за разработчици на ups.com (вижте линка по-долу). Изтеглете софтуерния комплект за разработчици (SDK) и внимателно разгледайте Указанията за разработчиците за API, което ще интегрирате. Комплектът за разработчиците включва също примерен код и WSDL. След като сте разгледали комплекта, трябва да поискате достъп до UPS тестовата среда. Повечето API предоставят незабавен достъп до тестовата и производствената среда. Обаче следните API изискват втора заявка за активиране на достъп до производствената среда: API за потвърждаване на адреса на ниво улица, локализиране, вземане на пратка, определяне на цена (само за LTL товари) и изпращане.
  2. Тестване: UPS предоставя тестова среда, която е достъпна с Ключ за достъп за всички API. Това ще Ви позволи да симулирате реални съобщения за заявка и отговор, за да се провери дали правилно сте форматирали Вашите XML или Web Service заявки.
  3. Преминаване към производствена среда: След като файловете са изпратени на и одобрени от екипа по сертифициране на UPS, ще се предостави достъп до производствената среда. Имейл адресът за изпращане на файлове е включен в повечето актуални Указания за разработчици.
  4. Получаване на техническа поддръжка: Можете да получите поддръжка по имейл на ups.com по всяко време. Прикачете файл с Вашата заявка за поддръжка по имейл, който включва Вашите съобщения за заявка/отговор под XML и грешките. Първото ниво на техническа поддръжка ще Ви отговори на следващия ден (изключват се празничните дни в САЩ). Ако проблемът Ви трябва да се препрати на трето ниво на техническата поддръжка, Вие ще получите отговор на следващия работен ден (изключват се празничните дни в САЩ). За общи въпроси можете да изтеглите файл с Базата Знания, като изберете линка по-долу. Този ресурс съдържа отговори на стотици въпроси относно API. Накрая, ако Вашият въпрос е спешен и се нуждаете от незабавна помощ, можете да позвъните в офиса на първо ниво на техническата поддръжка в САЩ на телефон 800-247-9035.

Преминете към UPS Комплект за разработчици, за да изтеглите SDK

Преминете към Ресурсен център за разработчици

Преминете към страницата Интегриране на API UPS Комплект за разработчици

Услугите за транспорт на UPS (“Товар, по-малък от цял камион”) се предлагат от TFI International Inc., нейните филиали и подразделения (включително, но не само, TForce Freight), които не са свързани с United Parcel Service, Inc. или някоя от нейните дъщерни или свързани дружества („UPS“). UPS не поема никаква отговорност във връзка с UPS Freight LTL транспортни услуги или каквито и да било други услуги, предлагани или предоставяни от TFI International Inc. или нейните филиали, подразделения, дъщерни дружества или свързани лица.