от
  • Coronavirus Update...Още
  • UPS е отворен за бизнес: Въздействия върху услугите, свързани с коронавируса ... повече...Още
Прескачане към основното съдържание

Инструкции за разработчици

Можете да осъществите персонализирано интегриране на UPS API в зависимост от Вашите системи, платформи и софтуер. Персонализирането изисква умения и ресурси. Само програмисти, които са запознати със създаване на код под XML/Web Service могат да интегрират UPS API. За да сте сигурни, че Вашата бизнес система или уебсайт са правилно програмирани и интегрирани, препоръчително е член на Вашия отдел по информационни технологии (ИТ) или квалифициран външен интегратор да осъщести, програмира, тества и сертифицира UPS функционалностите.

Процесът на интегриране на API е един и същ за всички разработчици. Отпечатайте следващите инструкции, за да ги предадете на Вашия разработчик.

  1. Осъществяване: Разгледайте внимателно изискванията за всеки API на страницата UPS Комплект за разработчици на ups.com (вижте линка по-долу). Изтеглете софтуерния комплект за разработчици (SDK) и внимателно разгледайте Указанията за разработчиците за API, което ще интегрирате. Комплектът за разработчиците включва също примерен код и WSDL. След като сте разгледали комплекта, трябва да поискате достъп до UPS тестовата среда. Повечето API предоставят незабавен достъп до тестовата и производствената среда. Обаче следните API изискват втора заявка за активиране на достъп до производствената среда: API за потвърждаване на адреса на ниво улица, локализиране, вземане на пратка, определяне на цена (само за LTL товари) и изпращане.
  2. Тестване: UPS предоставя тестова среда, която е достъпна с Ключ за достъп за всички API. Това ще Ви позволи да симулирате реални съобщения за заявка и отговор, за да се провери дали правилно сте форматирали Вашите XML или Web Service заявки.
  3. Преминаване към производствена среда: След като файловете са изпратени на и одобрени от екипа по сертифициране на UPS, ще се предостави достъп до производствената среда. Имейл адресът за изпращане на файлове е включен в повечето актуални Указания за разработчици.
  4. Получаване на техническа поддръжка: Можете да получите поддръжка по имейл на ups.com по всяко време. Прикачете файл с Вашата заявка за поддръжка по имейл, който включва Вашите съобщения за заявка/отговор под XML и грешките. Първото ниво на техническа поддръжка ще Ви отговори на следващия ден (изключват се празничните дни в САЩ). Ако проблемът Ви трябва да се препрати на трето ниво на техническата поддръжка, Вие ще получите отговор на следващия работен ден (изключват се празничните дни в САЩ). За общи въпроси можете да изтеглите файл с Базата Знания, като изберете линка по-долу. Този ресурс съдържа отговори на стотици въпроси относно API. Накрая, ако Вашият въпрос е спешен и се нуждаете от незабавна помощ, можете да позвъните в офиса на първо ниво на техническата поддръжка в САЩ на телефон 800-247-9035.

Преминете към UPS Комплект за разработчици, за да изтеглите SDK

Преминете към Ресурсен център за разработчици

Преминете към страницата Интегриране на API UPS Комплект за разработчици