от
  • Service Alert due to Situation in Ukraine...Още
Прескачане към основното съдържание

Услуги за митническо посредничество

Пратките се освобождават по-бързо, по-лесно и с по-малко неприятности

Независимо дали изпращате в или извън държавата или територията, нашият опит и технологии ще освободят Вашите пратки от митницата.

UPS митническо посредничество за пакетни пратки

В UPS ежедневно обработваме стотици хиляди международни пакети и почти всички веднага биват освободени от митницата. С посреднически съоръжения на всички водещи световни пазари (представляващи 76 % от цялата международна търговия), ние покриваме глобалните търговски центрове, където Вие правите бизнес с последователност, надеждност и гъвкавост.

Предимствата, свързани с UPS услугите за митническо посредничество, включват:

  • Електронно митническо освобождаване, което започва, докато Вашите пратки все още летят
  • Експертни посредници, които да се справят с всички затруднения и да подсигурят точна оценка на митата и данъците
  • Използване на напреднало онлайн приложение за проследяване, за да наблюдавате Вашата пратка по време на цялото нейно пътуване
  • Рутинно митническо освобождаване, което е включено автоматично към всички UPS тарифи за въздушни услуги (където е приложимо)

В допълнение към бързото митническо освобождаване на Вашите ежедневни международни пратки ние предлагаме необходимите експертни познания и дълбочина на ресурсите, за да Ви помогнем при транспортирането на стоки, които изискват специална митническа обработка, срещу малка такса или без допълнителна такава. Тези услуги включват:

  • Освобождаване на митнически декларации
  • Освобождаване на специални митнически декларации
  • Улесняване на еднократните гаранции при временен импорт
  • Координиране на отстъпките от митата
  • Подготвяне на декларации за експорт

UPS митническо посредничество за тежкотоварни пратки

Можете също да се доверите на UPS за извършването на митническото освобождаване на Вашите тежкотоварни пратки, което Ви позволява безпроблемно да превозвате Вашите пратки през границите.

С повече от 80 години опит в митническото посредничество и с офиси в повече от 60 държави или територии по целия свят, UPS може да Ви предостави глобално покритие и надеждно и последователно обслужване.

Ние разбираме уникалните изисквания за много специфични индустрии, включително автомобилната индустрия, здравеопазването, високите технологии, търговията на дребно, правителствената индустрия, космическата индустрия и производствената индустрия.

Ние сме пред останалите що се отанся до най-новите митнически програми, като например услуги за отдалечено подаване и съгласуваност на митнически декларации, за да Ви помогнем да поддържате Вашия бизнес във водеща позиция в международната търговия.