от
  • Service impacts related to Coronavirus ...Още
  • Service Alert due to Situation in Ukraine...Още
Прескачане към основното съдържание

Тегло и размер

Как да измерите размера на Вашия пакет

Обиколката, обозначена с номер 1 на диаграмата, е цялото разстояние около Вашия пакет или предмет в неговата най-широка точка, перпендикулярно на дължината.

Дължината, обозначена с номер 2 на диаграмата, е най-дългата страна на Вашия пакет или предмет.

Съберете мерките на дължината и обиколката, за да получите общия размер на Вашия пакет.

How to Measure Girth and Length
Връщане в началото

Ограничения за тегло и размер на пакети

От UPS са утвърдени специфични ограничения за теглото и размера на пакетите, които изпращате с всички услуги на UPS. Ограниченията по-долу се отнасят само до единични пакети. Няма ограничения за общото тегло на Вашата пратка и за общия брой на пакетите във Вашата пратка.

  • Пакетите могат да са с тегло до 70 кг
  • Пакетите могат да са със сбор на дължина и обиколка до 400 см
  • Пакетите могат да са с дължина до 274 см
  • За пакетите с тегло над 31.5 кг (25 кг в рамките на ЕС) се изисква специален етикет за тежък пакет
  • За пакетите с голямо съотношение на размера към теглото, се изискват специално ценообразуване и изчисление на обемното тегло


Внимание: На пакетите, които надвишават ограниченията на UPS за тегло и размери ще бъде наложена такса "Над максималните граници"


Изброените по-горе ограничения се отнасят до повечето пакети и дестинации, но има разлики поради различните местни ограничения в някои държави. Свържете се с UPS за повече подробности.

Указания за опаковане на Вашия тежък пакет

Обемно тегло

Свържете се с UPS

Връщане в началото