от
 • Service Alert due to Situation in Ukraine...Още
Прескачане към основното съдържание

Опаковане на предмети с неправилна форма

Използвайте тези указания и съвети, които ще Ви помогнат да опаковате правилно Вашите предмети с неправилна форма.

Пакетирани и привързани кутии

Irregularly Shaped Items Bundled and Strapped Boxes

Опаковане

 • Можете да привързвате заедно само кутии с еднакъв размер.
 • Моля, използвайте минимум четири кръстосани ленти с по две ленти във всяка посока.
 • Когато привързвате кутии заедно, моля, уверете се, че всяка кутия е достатъчно здрава, за да издържи общото тегло на завързания пакет. Например, ако в пакет с тегло 80 фунта (36.3 кг) са привързани заедно две кутии, всяка от които тежи 40 фунта (18.1 кг), и двете кутии трябва да имат минимален капацитет за тегло от 80 фунта (36.3 кг).

Етикетиране

 • Моля, поставете Вашата адресна информация върху всяка кутия.
Връщане в началото

Плат и тапет

Irregularly Shaped Items Fabric and Wallpaper

Опаковане

 • За най-добри резултати, моля, опаковайте Вашите навити стоки в кутии от велпапе.
 • Ако изпращате Вашата ролка с плат или тапет в торбичка, моля, използвайте торбичка с минимална дебелина от шест милиинча.
 • Уверете се, че торбичката е здраво увита и залепена за ролката, за да се намали рискът от скъсване.

Етикетиране

 • Моля, залепете здраво адресния етикет върху най-плоската повърхност на артикула, който изпращате.
 • Покрийте целия етикет с прозрачно тиксо.
 • Не използвайте "хвърчащи етикети" (етикети, които висят от артикула, който изпращате).
 • Поставете дубликатите на Вашите адресни етикети вътре в навитата ролка или между горните пластове на увивния материал.
Връщане в началото

Гуми

Irregularly Shaped Items Tires

Опаковане

 • Моля, облепете с широка и чувствителна на натиск лента за залепване през центъра на гумата, а след това и цялата повърхност на гумата, така че лентата да е залепена сама за себе си.

Етикетиране

 • Моля, прикачете Вашия попълнен адресен етикет към част от залепената лента, която покрива шарката на гумата.
 • Покрийте Вашия етикет с прозрачно тиксо.
Връщане в началото

Непокрити метални повърхности и други предмети с неправилна форма

Bare Metals and Other Irregularly Shaped Items

Опаковане

 • Моля, облепете с парчета гофриран картон всички остри или изпъкнали ръбове  за по-добра защита.
 • Покрийте другите повърхности на артикула, както е необходимо.

Етикетиране

 • Моля, залепете здраво Вашия адресен етикет върху най-плоската повърхност на артикула, който изпращате.
 • Покрийте целия етикет с прозрачно тиксо.
 • Не използвайте "хвърчащи етикети" (етикети, които висят от артикула, който изпращате).
Връщане в началото

Свързани връзки

Подготовка на пакет

За да научите повече относно подготвянето на Вашия пакет за изпращане, моля, вижте:

Съветник по опаковане

Указания за подготвяне на пакет