от
 • Service Alert due to Situation in Ukraine...Още
Прескачане към основното съдържание

Хладилни агенти

Опаковъчни материали

Хладилни агенти

Хладилните агенти се използват, за да поддържат охладени или замразени продукти, които са температурно чувствителни, по време на превоз. Когато изпращате температурно чувствителни продукти, задайте си следните въпроси:

 • Какъв е сигурният температурен диапазон за съхранение на Вашия продукт?
 • Колко тежи Вашия продукт? Какви са неговите размери?
 • Сезонно или целогодишно ще изпращате Вашите продукти?
 • Ще имате редовно планирани пратки до един и същ клиент, единични пратки до много клиенти или комбинация от двете?
 • Къде се намират Вашите клиенти?
 • Какво е очакваното транзитно време за изпращането на Вашия продукт?
 • Изисква ли Вашият продукт изпращане на следващия ден с гарантирана доставка рано сутринта или той може да пътува в продължение на три до пет дни?

Сухият лед (замразен въглероден диоксид) и замразяващите гелове са най-често използваните видове охладители/замразители при изпращания. 

Сухият лед е наличен под формата на блокче или палет и има повърхностна температура от минус 109 градуса (минус 78 градуса по Целзий). При топене сухият лед измества кислорода и замръзва. Трябва да бъдат положени специални грижи при обработката на сух лед. За неговото използване може да са приложими специални разпоредби за опасни материали. Изпращането със сух лед става само с договор. Моля, свържете се с UPS за повече подробности.

Замразяващите гелове са налични под формата на блокче и обвивка. Те се използват, за да поддържат температура на продукта между 30 градус (минус 1 градус по Целзий) и 60 градуса F (16 градуса по Целзий).

Всички замразени пакети, изпращани с UPS, трябва да са ясно маркирани със следната информация:

1. Видът замразител, използван в пакета.
2. Количеството замразител, използвано в пакета.
3. Видът продукт, който е замразен.

Допълнителни съображения

 • Не поставяйте замразителя на дъното на пакета, защото студеният въздух не може да циркулира
 • Запълнете цялото празно пространство във Вашия пакет с подходящ опаковъчен материал, за да предотвратите разместването на продукта по време на превоза
 • Увийте температурно чувствителните продукти в две непромокаеми найлонови торбички или използвайте абсорбиращ материал заедно с найлонова обвивка
 • Избягвайте да изпращате температурно чувствителни продукти по време на почивните дни
 • Когато използвате сух лед, увийте замразителя в хартия или друг картон, за да забавите скоростта на топенето и да запълните излишно пространство
 • Когато използвате сух лед, не запечатвайте изолирания вътрешен контейнер. Необходима е вентилация, за да може част от газовете на въглеродния диоксид да напускат пакета
Връщане в началото