от
 • Coronavirus Update...Още
 • Services may be impacted by Brexit...Още
 • Significant weather events across the globe are impacting the UPS network...Още
 • UPS е отворен за бизнес: Въздействия върху услугите, свързани с коронавируса ... повече...Още
Прескачане към основното съдържание

Търговска фактура

Изтегляне на търговска фактура
Можете да използвате таблицата за изтегляне по-долу, за да изтеглите търговска фактура в PDF формат.
Име на файлаСъздаден на дата
09/15/2014

Относно търговската фактура

За всички Ваши недокументни пратки се изискват три копия на търговската фактура или на проформа фактурата (ако не е налична търговска фактура). За тези фактури могат да се използват фирмени или лични бланки , ако те съдържат цялата необходима информация за пратка, която е посочена във Вашата фактура.

Забележка: WorldShip® автоматично създава документация за износ.

Необходими реквизити

Реквизитите, които се изискват на Вашата търговска фактура , включват:

 • Име и адрес на изпращач (продавач), както е посочено на адресния етикет, включително лице за контакт и телефонен номер.
 • Име и адрес на получател (адрес на "изпращане до"), включително държава и пощенски код на дестинацията, както е посочено на адресния етикет. За да се осигури навременна доставка, трябва да бъдат посочени лице за контакт и телефонен номер.
 • Дата на фактура.
 • Номер на поръчка за покупка или номер на фактура, ако е приложимо.
 • Име и адрес на купувач (вносител), ако са различни от тези на получателя, включително име за контакт и телефонен номер.
 • Пълно описание на всички изпращани артикули. Какъв е артикулът?
 • От какво е направен артикулът ? За какво се използва? (Включете митнически хармонизирани кодове, ако са известни.)
 • Държава на произход. Къде е произведен артикулът?
 • Брой единици, единична стойност и обща стойност на всеки артикул. За мостри или артикули без търговска стойност трябва да се посочи за митнически цели номиналната стойност или справедливата пазарна стойност.
 • Транспортиране и декларирана стойност или застрахователни такси.
 • Обща стойност на пратката, включително валута на плащане.
 • Основание за експорт. Например: продажба, ремонт, вътрешнофирмено.
 • Условия за продажба (правила Инкотермс), които определят таксите, включени в общата стойност на фактурата. Например: CIF означава цена, застраховка и навло.
 • Брой пакети и общо тегло на пакетите.
 • Подпис на изпращача и дата.