от
  • UPS е отворен за бизнес: Въздействия върху услугите, свързани с коронавируса ... повече...Още
  • UPS Services to and from India...Още
Прескачане към основното съдържание

Документация за експорт

Документация за експорт

UPS използва Вашите документи за импорт и експорт, за да може правилно да декларира Вашата пратка пред митница и в държавата на експорта, и държавата на импорта. Можете да използвате информацията тук за помощ с процеса по изготвяне на документацията.

Забележка: За пратки между държави-членки на Европейския съюз не се изисква документация за експорт за митническо освобождаване, когато изпращаните стоки са в свободно движение. За стоки, които не са в свободно движение, ще трябва да попълните и приложите търговска фактура.

За документни пратки

Документът обикновено се определя като печатна, написана на ръка или цифрово въведена комуникация без търговска стойност.

Когато изпращате международни документи с UPS Express Пликове  или всяка друга опаковка, трябва да попълните само UPS етикет за изпращане. Обикновено не се изисква фактура.

Моля, Разглеждайте всеки плик или друг пакет като една пратка.

За недокументни пратки

Когато Вашите международни пратки съдържат предмети, различни от документи, обикновено се изисква един оригинал и две копия на търговска фактура заедно с UPS документа за изпращане.

Когато изпращате няколко пакета до един и същ получател, само за водещия пакет(1) се изисква документ за изпращане(2) и три копия от търговската фактура(3). Всеки допълнителен пакет трябва да има адресен етикет и етикет за проследяване за услугите UPS Worldwide.

За услугата UPS Worldwide Express FreightSM обикновено се изискват един оригинал и две копия на фактурата за клиента заедно с UPS документа за изпращане. При изпращане на множество палети до един и същ получател само за водещия палет се изисква (1) документ за изпращане (2) и три копия на търговската фактура(3). За всеки допълнителен палет се изисква адресен етикет и UPS Worldwide Services етикет за проследяване.

За експертна помощ се свържете с UPS

Допълнителна документация

Може да са необходими други документи въз основа на естеството и стойността на пратката и на специфичните правила на държавата на дестинацията. Например, в някои държави се изисква сертификат за произход за митническо освобождаване.

Свързани връзки

Предварително известие за хранителни стоки, изнасяни за или транзитно преминаващи през САЩ

Съгласно новите разпоредби на "Американската агенция за храни и лекарства" (FDA) се изисква повече информация за освобождаването на вносни хранителни стоки от Бюрото за митническа и гранична защита на САЩ и FDA.

Попълване на "Формуляр за предварително известие".