от
  • Service impacts related to Coronavirus ...Още
  • Service Alert due to Situation in Ukraine...Още
Прескачане към основното съдържание

Обемно тегло

Ако Вашият пакет има голямо съотношение размер към тегло, може да е необходимо да съобразите обемното тегло на Вашия пакет при изчисляване на тарифите Ви за изпращане.

Научете относно обемното тегло

За да определите кое тегло да използвате при изчисляването на Вашата тарифа, е необходимо да знаете кое правило е приложимо. Обемното тегло отразява плътността на пакета, което представлява заеманото от пакета пространство спрямо неговото действително тегло. Обемното тегло може да е приложимо за всички UPS вътрешни и международни услуги. Теглото за фактуриране е теглото, което се използва за изчисляване на тарифата. За вътрешни и международни услуги теглото за фактуриране ще бъде по-голямо от обемното тегло в сравнение с действителното тегло. Изчисленията на обемното тегло подлежат на промяна без известие.

Пакетите, които надвишават UPS ограниченията за тегло и размер, не се приемат за транспортиране. Ако такива бъдат открити в UPS системата, те подлежат на таксуване за "Над максималното ограничение".

Връщане в началото

Как да измерите кубичния размер на Вашия пакет

Изчислете кубичния размер на Вашия пакет в сантиметри, като умножите стойностите на височината, дължината и ширината на пакета. Закръглете всяка измерена величина до най-близкия цял сантиметър. Полученото произведение е кубичният размер на Вашия пакет.

Measuring Cubic Size
Връщане в началото

Как да изчислите обемното тегло

Можете да изчислите обемното тегло като тегло за фактуриране, когато обемното тегло на Вашия пакет надвишава неговото действително тегло.

  • Определяне на действително тегло: Използвайте стандартна везна, за да определите действителното тегло на Вашия пакет. Закръглете всяка дроб до следващия половин килограм.
  • Определяне на обемно тегло: Разделете кубичния размер на Вашия пакет в сантиметри на числото 5000. Закръглете всяка дроб до следващия половин килограм.
  • Определяне на тегло за фактуриране: Сравнете действителното тегло на пакета спрямо неговото обемно тегло. По-голямото от двете тегла е теглото за фактуриране и трябва да се използва за изчисляване на тарифата.

За многопакетни пратки съберете теглото за фактуриране на всички пакети в пратката.

Връщане в началото

Условия за голям пакет

Вашият UPS пакет се счита за голям пакет, когато сборът на неговите дължина и обиколка [(2 x ширината) + (2 x височината)], надвишава 300 cm, но не надвишава максималния размер за UPS от 400 cm.

Връщане в началото

Допълнителна такса за големи пакети

Допълнителна такса за голям пакет се прилага за всеки пакет, чийто сбор на дължина и обиколка [(2 x ширината) + (2 x височината)], надвишава 300 cm, но не надвишава максималния размер за UPS от 400 cm.

Минималното тегло, което се фактурира за големите пакети е 40 кг. Освен това се прилага и Допълнителна такса за големи пакети.

Не се начислява такса за допълнителна обработка, когато е приложена допълнителна такса за голям пакет.

Връщане в началото