от
  • UPS услуги към и от Индия...Още
  • UPS е отворен за бизнес: Въздействия върху услугите, свързани с коронавируса ... повече...Още
Прескачане към основното съдържание

Правила и условия за обслужване/превоз

Правилата и Условията за превоз са част от UPS договора за изпращане и съдържа общите правила и условия, по силата на които UPS се обвързва с транспортирането на пакети самостоятелно и съвместно чрез взаимен обмен със своите партньори.

UPS Правила и Условия за превозОтваряне на връзката в нов прозорец