от
  • Service Alert due to Situation in Ukraine...Още
Прескачане към основното съдържание

Управление на Вашата фактура

Възможности за избор на платец

UPS може да Ви помогне да управлявате транспортните разходи, като Ви позволява да определите кой да плати всяка част от транспортните такси. За да научите повече относно Вашите възможности, изберете връзка по-долу.

Опции за фактуриане вътре в страната и в Европейския съюз

Възможности за фактуриране на международни пратки