от
  • Service Alert due to Situation in Ukraine...Още
Прескачане към основното съдържание

Възможности за фактуриране на международни пратки

Изберете опцията за международно фактуриране, която е подходяща за Вашия бизнес

UPS опциите за международно фактуриране предоставят на клиентите гъвкавостта да фактурират таксите по начин, който най-добре подхожда на техния бизнес модел.  Която и опция да изберете, можете да сте сигурни, че UPS ще фактурира точно Вашите международни такси.

Опции

  • Таксите ще бъдат фактурирани за сметка на изпращача, получателя или трета страна-платец.
  • Таксите за международно изпращане обикновено включват превоз, мита и данъци. 
  • Клиентите, които използват автоматичните системи за изпращане на UPS, могат да изберат транспортните такси да бъдат таксувани за сметка на едно лице, а митата & данъците - за сметка на друго.  Или, чрез опцията "Разделяне на мито ДДС" (SDV), клиентите могат да фактурират превоза & митото за сметка на едно лице, а данъка/ДДС - за сметка на друго.*

 

По-долу следват няколко UPS опции за международно фактуриране, които клиентите могат да изберат:

  • Изпращачът плаща транспортните разходи; получателят плаща митата и данъците
  • Получателят плаща всички такси (известно обикновено като "За сметка на получателя")
  • Изпращачът плаща всички такси (известно също като "Освободено от плащане")
  • Изпращачът плаща транспортните такси; трето лице(може да е в друга държава) плаща митата и данъците **

Ако не е посочено друго, транспортните такси се фактурират за сметка на UPS клиентския номер на изпращача, а получателят плаща митата & данъците.* UPS хартиената товарителница не поддържа опцията за фактуриране SDV.  ** Не всички опции за фактуриране са налични за/от всички държави.  Моля, проверете в съответния справочник на услугите или се свържете с Вашия местен UPS офис за информация за фактуриране, специфична за конкретна държава.

ЗАБЕЛЕЖКА:  Прилага се "Доплащане за спедиция с мита & данък", когато по искане на изпращача митата & данъците се фактурират за сметка на платец, който е извън държавата на дестинацията.  Изисква се UPS клиентският номер на третото лице.

Къде да получите повече информация