от
  • Service Alert due to Situation in Ukraine...Още
Прескачане към основното съдържание

Опции за фактуриане вътре в страната и в Европейския съюз

Изберете опцията за фактуриране, която предпочитате

UPS опциите за фактуриране Ви дават гъвкавостта да изберете Вашия предпочитан метод за плащане или да посочите метод за плащане, който е най-подходящ за Вашите клиенти.

Която и опция да изберете, можете да сте сигурни в прецизното фактуриране и в качественото обслужване.

  • Фактуриране на изпращача (предплатено): UPS фактурира транспортните такси за сметка на изпращача
  • Фактуриране на получателя (Транспортни такси за сметка на получателя): UPS фактурира транспортните такси за сметка на получателя
  • Фактуриране на трето лице (Трето лице): UPS фактурира транспортните такси за сметка на компания, различна от изпращача и получателя. За пратки в рамките на ЕС, третото лице трябва да се намира в ЕС. Освен това третото лице трябва да има валиден ДДС идентификационен номер, освен ако не се намира в държавата на изпращача
  • Фактуриране на карта за плащане: UPS фактурира транспортните такси към карта за плащане (например дебитна или кредитна карта)

 

UPS приема пратки за фактуриране на получателя и на трето лице, ако получателят или третото лице имат валиден UPS клиентски номер и са дали съгласието си да приемат таксите. Ако няма различно указание в момента на изпращането, транспортните такси се фактурират за сметка на изпращача.

UPS не приема заявки за фактуриране на трета страна в следните случаи:

  • Вътрешни пратки, фактурирани на трето лице от друга държава
  • Пратки от държава в ЕС към държава в ЕС, фактурирани към държава извън ЕС