от
  • Service Alert due to Situation in Ukraine...Още
Прескачане към основното съдържание

Анулиране на пакет

Страницата Изстория на изпращания Ви позволява да анулирате изпращания, извършени в рамките на последните 90 дни. На тази страница също може да видите Вашата история на изпращания за изминалите 90 дни, както и подробности за пратката, включително информация за пакет и такси за доставка.

Забележка: Някои UPS CampusShip услуги и функции трябва да бъдат зададени от Вашия UPS CampusShip администратор. За да се свържете със своя администратор, изберете бутона (ако е наличен), Връзка с Администраторили Поддръжка за компанията в долната част на страницата Създаване на пратка.

Как да анулирате пратка

Вашата история на изпращане Ви позволява да анулирате пратки, извършени в рамките на последните 90 дни. На тази страница също може да видите Вашата история на изпращания за изминалите 90 дни, както и детайли за пратката, включително информация за пакет и транспортни такси. Забележка: Някои от функциите на историята за изпращане могат да са зададени от Вашия администратор.

За да анулирате пратка, изберете раздел Изпращане и след това изберете Преглед на история или анулиране на пратка. Потребителите на UPS CampusShip могат да анулират пратка от таблицата за предишни пратки. Изберете бутона до желаната пратка и след това изберете Анулиране на пратка. Също така можете да изберете да анулирате дадена пратка от страницата "Завършване на пратка".

Когато се появи напомняне, изберете OK, за да потвърдите анулирането, което желаете. За да се откажете от анулирането, изберете Отказ.

Ако сте избрали OK, страницата ще се обнови със съобщение, че анулирането ще се извърши, но ще е необходимо малко време, за да бъде актуализирана информацията в системата на UPS.

Забележка: Докато заявката за анулиране е в процес на обработка, моля, не предприемайте други действия. За да се уверите, че заявката за анулиране е била актуализирана, изберете функцията Опресняване на браузъра. В колоната за анулиране на историята на изпращането ще се появи Х.

Можете да анулирате пратки също и от страницата Завършване на пратка.

Връщане в началото

Как се анулират пратки, по-стари от 90 дни

За да анулирате пратка, извършена през последните 90 дни, използвайте Вашата история на изпращане в UPS CampusShip® . Ако се налага да анулирате пратка, по-стара от 90 дни, се свържете с UPS Отдела за обслужване на клиенти.

Връщане в началото