от
 • Service Alert due to Situation in Ukraine...Още
Прескачане към основното съдържание

Проследяване на пакет

Страницата с Обобщение за проследяването е достъпна от страницата с История на изпращане. Обобщението показва пълна информация за всяка UPS CampusShip пратка: Номер за проследяване, Статус на пратката; и обобщена информация за планираната дата за доставка, дестинацята, услугата за доставка и броя пакети.

Номера за проследяване:

Номерът за проследяване в UPS се задава автоматично за всеки пакет. Вие или Ваш клиент можете да използвате този номер, за да локализирате Вашата пратка в системата, да определите нейния статус на доставка и други подробности.

UPS номерът за проследяване, понякога наричан номер 1Z, трябва да изглежда подобно на този в примера по-долу:

 • 1Z9999999999999999


Ако пратката, избрана от Вас във Вашата история на изпращане, има много пакети, можете да видите разширени обобщени данни за цялата пратка. Отидете в обобщителната колона и изберете Показване на всички.

За да добиете пълна картина за хода на изпращане на желаната пратка, изберете Подробни данни под номера за проследяване. Появява се подробна информация за пратката, включваща броя на пакетите в нея, адреса за доставка, вида на пакета, теглото, информация за номера за справка, отделни дейности в хода на пакета и информация за доставка.

За да се върнете към екрана с обобщени данни за проследяването, от екрана с подробни данни изберете Назад към обобщените данни за проследяването.

Връщане в началото

Подробности за проследяването

Страницата "Подробности за проследяването" е достъпна от "Обобщени данни за проследяването". На тази страница можете да преглеждате подробни данни за изпращането и проследяването на определен пакет.

Показаната информация за изпращане включва:

 • Статус: Статус на пакета
 • Планирана доставка: Месец, Ден, Година
 • Изпратено до: Информация за адрес:
 • Изпратено или фактурирано към: Дата на Изпращане/Фактуриране
 • Номер за проследяване: Номер 1Z
 • Вид услуга: Име на Услуга
 • Тегло: Подходящо измерване (Американски фунтове или килограми).
 • Многопакетни пратки: Брой пакети с връзка към Показване на всички

Показаните Подробни данни за проследяване включват:

 • Дата: Дата на извършване на описаната в съответния ред дейност
 • Точно време: Точно време на извършване на описаната в съответния ред дейност
 • Местоположение: Местоположение на извършване на описаната в съответния ред дейност
 • Дейност: Отделно събитие (например сканиране на местоположение на произход, сканиране при пристигане, сканиране при товарене), от процеса на обработка на пратката. От списъка с дейности за сканиране можете да си добиете пълна представа за хода на всеки пакет от местоположението на произход до дестинацията за доставка.

За да се върнете към екрана с обобщени данни за проследяването, изберете Назад към обобщените данни за проследяването.

Връщане в началото

Свържете се с UPS

За въпроси относно UPS CampusShip се свържете със своя UPS CampusShip администратор. За техническа поддръжка на UPS CampusShip изберете връзката по-долу.

UPS CampusShip Техническа поддръжка