от
  • Service Alert due to Situation in Ukraine...Още
Прескачане към основното съдържание

ЧЗВ за билет за изпращане

Какво е Билет за изпращане?

Билетите за изпращане Ви позволяват да създадете незавършени пратки и да запазите информацията, така че да може по-късно да се ползва от Вас или някой друг, в зависимост от правата, определени от Вашия CampusShip администратор. Щом веднъж въведете информация, може да я запазите и да принтирате билет за изпращане за Вашия пакет. След това оторизирано лице може да използва билета за изпращане, който е прикачен към пакета, да изведе запазените данни за пратката, да допълни информацията и да принтира етикет за изпращане, за да завърши пратката.

Връщане в началото

Как да създадете билет за изпращане?

Ако са Ви зададени права за създаване на билети за изпращане от Вашия CampusShip администратор, въведете информацията за изпращане на страницата "Изпращане на пакет", както обикновено правите. Щом въведете цялата информация за пратката, с която разполагате и искате да я запазите и да създадете билет за изпращане, за да може да довършите пратката по-късно, изберете връзката Принтиране и Запазване на билета за изпращане .

След това принтирайте билета за изпращане и го прикрепете към пакета, така че да може да бъде обработен по-късно и пратката да бъде завършена. Може да създадете билет за изпращане от страницата Допълнителни опции за изпращане и страницата Избиране на форми за експорт (където е подходящо).

Забележка: Връзката Билет за изпращане ще бъде достъпна само за тези, за които администраторът е задал правото Билет за изпращане.

Връщане в началото

Как да обработвате билета за изпращане?

За да обработите билет за изпращане, изберете Обработка на билет за изпращане от лявата част. След това или сканирайте баркода на билета за изпращане или напишеше неговия идентификационен номер и изберете Изпращане. Ще видите непълната информация за изпращането свързана с този билет за изпращане. Попълнете липсващата информация, за да обработите билета за изпращане.

В зависимост от зададените Ви права, ще имате възможност да попълните различни полета с информация:

  • Права за пълна редакция: Ако имате това пълномощие, може да редактирате цялата информация за изпращане.
  • Право само тегло: Ако имате това пълномощие, може да въвеждате само теглото на пакетите в пратката.


Независимо от правата си, Вие може да изберете или да обновите билета за изпращане, като изберете връзката Обновяване, или да завършите пратката и да отпечатате етикета, като изберете Изпращане сега. При избор за обновяване на билета новата информация се запазва, но не се отпечатва етикет за изпращане. При избор на Изпращане сега се завършва пратката, като имате възможност да принтирате етикетите за изпращане. Тази опция също премахва билета за изпращане от списъка в история на билети за изпращане.

Връщане в началото

Как да проверите статуса на билета за изпращане?

За да видите списък с билети за изпращане, които сте създали, изберете Преглед на билети за изпращане, намиращ се вляво. Забележка: ще може да виждате списък с билети за изпращане само ако CampusShip администраторът Ви е задал правото да създавате билети за изпращане. Страницата История на билетите за изпращане показва всички билети за изпращане, които сте създали и които трябва да бъдат дообработени. Щом обработите билета за изпращане и създадете пратка, този билет за изпращане няма вече да се показва в Историята на билетите за изпращане. Билетите за изпращане се премахват от този списък и след 30 дни.

Може да преглеждате и/или редактирате информацията за всеки билет за изпращане (изберете Изтриване/Редактиране) или да изтриете напълно един или повече билети за изпращане (изберете Изтриване). Може също да изберете Повтаряне на пратката, което ще създаде нова пратка със същата информация. Ако трябва отново да принтирате съществуващ билет за изпращане, свързан с определена пратка (ако оригиналният е загубен или повреден), изберете съответните билети от списъка и изберете Повторен печат на билетите.

Връщане в началото

Могат ли да се добавят документи за експорт към билета ми за изпращане?

Да, може да добавите документи за експорт към Вашия билет за изпращане, ако се изискват. Просто създайте подходящите документи от процеса Изпращане на пратка и изберете Принтиране и запазване на билета за изпращане. Ако все пак документите за експорт трябва да бъдат обновени, докато се обработва билета за изпращане, само оператор с права за пълно редактиране ще може да обнови тази информация.

Връщане в началото