от
 • Service impacts related to Coronavirus ...Още
 • Service Alert due to Situation in Ukraine...Още
Прескачане към основното съдържание

Редактиране на набори с права

Как да редактирате набори с права

Потвърдете информацията по подразбиране за даден набор с права за изпращане или я пригодете към нуждите на компанията си.

 1. Изберете раздела Администриране, отидете на Управление на правата за изпращане и изберете Търсене на права за изпращане. Появява се страница, която Ви позволява да търсите конкретни набори с права за изпращане по име (или частично име), което съдържа, започва със или съвпада с Вашата дума за търсене.
 2. Страницата се актуализира с Вашите резултати от търсенето. За изход от търсенето изберете Отказ.
 3. Намерете правото за изпращане, което искате да измените, и изберете Преглед/редактиране.
 4. Отваря се страница с подробностите за правото за изпращане за този набор. Имате два начина да редактирате набора с права:
  - Активиране или деактивиране (например размаркиране) на всички права в даден раздел.
  - Активиране или деактивиране (например размаркиране) на конкретни права чрез избиране на отделни квадратчета за отметка (например позволени транспортни услуги и добавки, позволени методи на плащане или фактуриране и права на адресните книги).
 5. Когато сте въвели цялата информация, изберете Актуализиране. Ако актуализацията изисква повече информация, се появява напомняне, което Ви информира кои полета трябва да бъдат променени или попълнени.

Забележка: Наборът с права за изпращане трябва да бъде създаден и съхранен в UPS CampusShip, преди да бъде зададен на потребител.