от
  • Service impacts related to Coronavirus ...Още
  • Service Alert due to Situation in Ukraine...Още
Прескачане към основното съдържание

Създаване на набори с права

Как се създават набори с права

След като прегледате фабрично създадените набори с права за изпращане,при желание, можете да ги персонализирате съобразно конкретните нужди на Вашите служители. След като създадете и запишете даден набор с права, можете да зададете потребители към него.

  1. Изберете раздела Администриране, отидете в Управление на правата за изпращане, след което изберете Създаване на права за изпращане.
  2. Показва се страницата с подробните данни за правата за изпращане. За изход от този процес изберете Отказ.
  3. Въведете име за набора с права за изпращане (макс. 35 знака), след което изберете информация за набора с права за изпращане. Налични са два начина за съставяне на набор с права:
    - Активиране на ВСИЧКИ права в даден раздел
    - Активиране на определени права чрез маркиране на отделните квадратчета (например допустими услуги и екстри за изпращане, допустимите методи на фактуриране или плащане и права за адресни книги)
  4. След като въведете цялата информация, изберете Създаване. Ако актуализацията изисква повече информация, се появява напомняне, което ви информира кои полета трябва да бъдат променени или попълнени.

Забележка: Наборът с права за изпращане трябва да бъде създаден и съхранен в UPS CampusShip, преди потребителите да могат да бъдат зададени към него.