от
  • Service Alert due to Situation in Ukraine...Още
Прескачане към основното съдържание

Предпочитания за изпращане

UPS CampusShip рационализира обработката на пратки чрез използване на адресни книги, списъци за дистрибуция, предварително зададени услуги за изпращане и избори за опаковане от Вашите предпочитания за изпращане.

Опции за изпращане

Модулът "Опции за изпращане" съдържа падащ списък с услуги за изпращане и падащ списък за вида на опаковката.

Забележка: Някои UPS CampusShip услуги и функции трябва да бъдат зададени от Вашия UPS CampusShip администратор. За да се свържете с Вашия администратор, изберете бутона (ако е наличен), Връзка с Администраторили Поддръжка за компаниятав долната част на страницата Създаване на пратка. За повече информация вижте раздел "Ресурси" в UPS.com.

Услуга: Задаването на предпочитание за UPS услуга за изпращане ще направи тази услуга избор по подразбиране в падащия списък с услуги за изпращане на страницата "Създаване на пратка". Можете да редактирате който и да е предварително направен избор на услуга, когато обработвате пратка.

Опаковане: Ако има предварително зададено предпочитание за опаковка, това предпочитание ще бъде избор по подразбиране от падащия списък с вида на опаковката на страницата "Създаване на пратка". Някои видове опаковки могат да бъдат невалидни за избраната от Вас услуга.

За да запазите променени предпочитания за услуга или опаковка, изберете Актуализиране. За повече информация относно опаковките, вижте раздел "Опаковки" в това ръководство.

Връщане в началото

Опции за референтни стойности

Разделът "Референтни стойности" Ви дава възможност да зададете референтните номера по подразбиране, които ще се показват при отваряне на формата за изпращане. Можете да запазите тези стойности или да ги промените.

Референтните номера се използват за отразяване на номера на поръчки, номера на фактури и др. Референтните номера имат стойност (букви, цифри или буквено-числени) и описание.

Администраторите могат да създадат или импортират референтни номера и да ги съхраняват в списък. Изпращачите на компанията могат да изберат или потвърдят референтните номера от известните стойности в списъците. За да търсите в списъците и да изберете стойността на определен референтен номер, изберете Търсене до полето за референтен номер.

За да запазите променените предпочитания за референтен номер, изберете Актуализиране.

Връщане в началото

Опции за метод на плащане

Разделът "Метод на плащане" Ви позволява да зададете метод на плащане, който да се показва като Ваш метод за плащане по подразбиране, когато се обработват пратки. Изборите на метод за плащане по подразбиране са свързани чрез профила в UPS с мястото за изпращане или картата за плащане (например дебитна или кредитна карта, където е приложимо).

За да запазите променени предпочитания за плащане, изберете Актуализиране.

Забележка: Някои опции за плащане могат да бъдат ограничени от администратора на Вашата компания. За повече информация относно методите на плащане, вижте "Методи на плащане" в това ръководство.

Връщане в началото

Опции за история на изпращане

Модулът "История на изпращане" отразява начина, по който се показва обобщената информация за предишни пратки.

За да промените кои полета да се показват в колоните на таблицата:

  1. Махнете отметката от квадратчето Използване на историята по подразбиранена таблицата.
  2. За да промените броя на показваните дни, изберете 1 ден, 7 дни, 30 дни или времеви период по избор от падащия списък.

    За да промените информацията, която се показва, изберете падащия списък Промяна на начина на показване за една от четирите определени колони. Изберете кое поле искате да се показва в колоната на таблицата. Прегледайте Вашите избори, за да сте сигурни, че едно и също поле не е било избрано за повече от една колона.

    За да зададете начина за подреждане на колоните в таблицата, изберете един от изборите за колона в падащия списък "Подреждане на таблицата по" Можете да зададете резултатите в таблицата да се показват във възходящ или низходящ ред, чрез избиране на съответните бутони.


За да възстановите настройките на колоната по подразбиране, маркирайте квадратчето Използване на настройките по подразбиране на таблицата на историята. Това възстановява оригиналните настройки на страницата на Историята за изпращане на UPS CampusShip, след като сте променили настройките за показване на колона и искате да възстановите колоните на таблицата по подразбиране и начина на подреждане.

За да запазите променените предпочитания за Историята за изпращане, изберете Актуализиране.

Връщане в началото

Вземане, Принтиране, и Опции за адресна книга

Модулът "UPS Заявено време за вземане" Ви позволява да зададете стандартното време, за което пакетите, свързани със заявката за вземане, могат да бъдат готови за вземане. Можете също така да зададете най-късния срок, в който желаете да бъдат взети пакетите.

Модулът "Предпочитания за отпечатване" Ви позволява да зададете предпочитанията си за принтиране, за да управлявате принтирането на разписки и етикети при обработването на пратки.

  • Маркирайте квадратчето Отпечатване на разписка, за да имате готова за принтиране разписка,когато приключите пратката.
  • Маркирайте квадратчетата на термичния принтер, за да имате отпечатани чрез термичния UPS принтер етикети и разписки, вместо да използвате лазерен принтер. Забележка: За да бъде достъпна тази опция, трябва да имате инсталиран UPS термичен принтер. За да инсталирате UPS термичен принтер, изберете връзката за изтегляне на драйверите на принтера.
  • За да тествате принтера (било то лазерния или термичния), изберете Отпечатване на пробен етикет.

Модулът "Адресна книга" Ви позволява да задавате предпочитание за автоматично записване на нови адреси в UPS адресната книга при обработване на пратки в UPS CampusShip.

За да запазите Вашите променени в предпочитанията, изберете Актуализиране.

Връщане в началото