от
  • Service Alert due to Situation in Ukraine...Още
Прескачане към основното съдържание

Създаване на пратка

UPS CampusShip Ви предоставя много силни инструменти за изпращане. Обработката на пратката позволява бързо и рационално създаване на етикети за пакет чрез използване на адресни книги, списъци за дистрибуция, предпочитания за изпращане и предварително зададени от Вашия администратор стойности. За максимална гъвкавост можете да променяте или пренаписвате повечето предварително зададени стойности директно на екрана Изпращане.

Забележка: Някои UPS CampusShip услуги и функции трябва да бъдат зададени от Вашия UPS CampusShip администратор. За да се свържете с Вашия администратор, изберете бутона (ако е наличен), Връзка с Администраторили Поддръжка за компанията в долната част на страницата Създаване на  пратка .

Този документ съдържа:

Първи стъпки


Използване на адресни книги

Имате няколко възможности за попълване на адресното поле „Изпрати до“:

  • Въведете името на получателя или на списъка за дистрибуция. Докато пишете, ще се покаже списък със съвпадащи записи.
  • Изберете адрес или списък за дистрибуция от падащия списък с персоналните Ви адреси.
  • Изберете адрес или списък за дистрибуция от корпоративната адресна книга на Вашата компания.
  • Изберете адрес от външна адресна книга.
  • Въведете нов адрес, като изберете Въвеждане на нов адрес.

Информация за пакет, услуги и плащане

Опаковка
Прегледайте избраната опаковка и я променете, ако е необходимо. Ако имате предварително зададено предпочитание за опаковане, то ще се покаже в падащия лист „Опаковане“.

Изберете от падащото меню броя на пакетите (до 20) във Вашата пратка. Настройката по подразбиране е един пакет.

Въведете общото тегло на Вашата пратка.

  • Ако сте избрали за опаковка UPS плик, въвеждането на теглото не е задължително.
  • Ако сте избрали „Друга опаковка“, въведете общото обемно тегло на Вашата пратка.

Ако пратката Ви съдържа повече от един пакет, ще имате възможността да определите различни стойности за всеки от пакетите или да използвате едни и същи стойности за всички пакети. Ако изберете Не за Използване на същите стойности за всички пакети, можете да въведете подробности за всеки пакет от Вашата пратка на следващата страница. За да премахнете пакет от пратката, изберете Изтриване до информацията за пакета.

Прегледайте избора на услуга за изпращане и го променете, ако е необходимо. Ако не сте сигурни коя услуга е най-добра за Вашата пратка, изберете връзката Сравняване на възможни услуги до падащото меню Услуги за повече информация за избора Ви. Ако сте задали предварително предпочитание за услуга на изпращане, то ще се покаже в падащото меню на услугите.

Въведете номера за справка
Въведете всеки желан или задължителен номер за справка. (Някои номера за справка могат да се изискват и да се предоставят от Вашия администратор). Ако администраторът Ви има предварително зададени по подразбиране номера за справка, стойността на номера за справка ще се появи като текст, който не можете да редактирате или да търсите.

Метод за плащане
Вашият Метод за плащане най-вероятно ще бъде определен по подразбиране за UPS клиентски номер за Вашето местоположение на изпращане (например карта за плащане или клиентски номер за плащане на трета страна), който се съдържа във Вашите формуляри за изпращане. За да промените метода си за плащане за текущата пратка, изберете „Фактуриране на таксите за изпращане на“ от падащото меню.

За да видите подробностите за Вашата пратка, изберете отметката за Преглед на детайли за изпращане, включително цена, преди завършване на тази пратка. За да завършите пратката си и да разпечатате етикетите на пакетите, изберете Напред.

Връщане в началото

Услуги по избор


Декларирана стойност
Отговорността на UPS е ограничена, както е посочено в приложимите "Правила и Условия за превоз". Вие можете да увеличите границата на отговорността на UPS чрез деклариране на по-висока стойност за превоза и чрез плащане на допълнителна такса. Максималната декларирана стойност на пакет е 50 000 щ.д. или равностойността в местна валута за транзакции по сметка на UPS (включително транзакции с карти за плащане, за които е предоставен номера на сметката на UPS) и 5000 щ.д. или равностойността в местна валута за транзакции с карта за плащане. Въведете декларираната стойност, и ще бъдете таксувани постепенно ( с нарастване) за всяка сума, по-голяма от 100 щ.д. или равностойността в местна валута.

Услуга за връщане
При избиране на UPS услуга за връщане, въведете описание на стоките. За повече информация относно услугите на връщане вижте помощта за Услуга за връщане.

Quantum View Notify®
Ако адресът, който сте въвели или избрали, съдържа имейл адрес, можете да маркирате квадратчето за изпращане на Quantum View Notify известие за доставка до 5 имейл адреса. Можете също така да изберете да изпратите известие за доставка и изключение до избраните от Вас адреси. Можете също да изберете "Добавяне на опции за изпращане", за да промените или да въведете Вашите настройки за Quantum View Notify. Можете да въведете имейл адреси, да изберете вида на известието и да включите имейл съобщение.

UPS въглеродно неутрален
UPS въглеродно неутрално изпращане предлага възможност за компенсиране на въглеродните емисии, свързани с транспортирането на Вашата пратка.

Връщане в началото