от
 • Service Alert due to Situation in Ukraine...Още
Прескачане към основното съдържание

ЧЗВ за услуги

Как да изпратя международен пакет чрез UPS CampusShip?

UPS CampusShip дава възможност на клиентите да изпращат международни пратки, при условие че разполагат с необходимата документация за експорт за всички пакети. За да изберете подходящите за Вашата пратка формуляри, следвайте тези стъпки:

 1. След като приключите дадена пратка, се показва страницата "Завършване на пратка" или страницата "Избиране на формуляри" (в зависимост от настройките Ви за документация за международни пратки).

  Ако от предпочитанията си за "Документация за международни пратки"вече сте задали да Ви се представят предложения за формуляри за пратки, ще се покаже страницата "Избиране на формуляри". Квадратчетата с отметки до препоръчаните формуляри за експорт ще бъдат избрани. Можете да поставяте и махате отметки за всеки от включените в списъка формуляри.

  Ако от предпочитанията си за "Документация за международни пратки" не сте задали да Ви се представят предложения за формуляри за пратки, ще се покаже страницата "Завършване на пратка". Под раздела "Следващи стъпки" изберете връзката  Документи за експорт, за да получите нужните за Вашата пратка документи за експорт.

  Забележка:
  Можете да зададете предпочитанията си за "Документация за международни пратки" на страницата "Редактиране на предпочитания за изпращане". Моля, отпечатайте всички нужни документи и етикети, преди да напуснете страницата "Завършване на пратка" или "Избиране на формуляри".

 2. Ако сте задали предпочитанието си за "Документация за международни пратки", ще се покаже страницата "Избиране на формуляри". Можете да попълните избраните формуляри онлайн или да отпечатате празни формуляри, които да попълните ръчно.
 • Изберете Създаване на документи, за да попълните необходимата информация и да създадете попълнен, годен за печат формуляр за износ.
 • Изберете Печат на празни формуляри, за да отпечатате празни формуляри, които да попълните ръчно, когато Ви е удобно.

Забележка: Правото за опериране с докумнетацията за межуднародни пратки, трябва да е разрешено от Вашият администратор.

За повече информация какви документи за експорт е възможно да се изискват за Вашата пратка, изберете Ресурси от лентата с инструменти, след което изберете Документация за експорт. За повече информация изберете За експертна помощ се свържете с UPS на страницата "Документация за експорт", където ще намерите телефонния номер на Международния отдел за обслужване на клиенти.

Ако се намирате в САЩ или Пуерто Рико и Ви е нужда Декларация за експорт (SED), UPS CampusShip Ви предоставя възможността да изберете дали да попълните SED електронно чрез Бюрото по статистика на САЩ или на ръка.

Ако изберете да попълните SED електронно, UPS CampusShip ще Ви пренасочи към уеб сайта на ACE, където ще можете да попълните своята SED, преди да приключите пратката. След като успешно попълните своята SED, можете да завършите Вашата пратката и да отпечатате Вашите етикети и разписка използвайки UPS CampusShip.

За да използват тази услуга, износителите, трябва да са регистрирани в ACE (https://ace.cbp.dhs.gov/). Ако пък изберете да попълните своята SED ръчно, ще трябва да прикачите SED формуляра към Вашия пакет.

За повече информация се обадете в помощния център на ACE на телефон 1-877-715-4433. За информация относно Международните услуги на UPS се обърнете към отдела на UPS, отговарящ за спазването на изискванията за експорт, на телефон 502-485-2625.

Забележка: Възможно е да се изисква допълнителна такса при попълването на Вашата SED от служители на UPS.

Връщане в началото

Как да предам пакетите си на UPS?

Този отговор важи само за клиентите, изпращащи от САЩ.

 • Клиенти без Ежедневно вземане: Пратките, заявени със услугите UPS Ground, UPS 3 Day SelectSM и UPS Standard могат да се оставят във всеки оторизиран пункт на UPS или да се предадат на шофьор на UPS. За да откриете най-близкото място за оставяне на пратки, изберете "Ресурси" от лентата с инструменти, след което изберете "Пункт за оставяне".
 • Клиенти с Ежедневно вземане: Вашият шофьорът ще вземе пратката Ви както е планирано

Връщане в началото

Как мога да използвам Услугите за връщане на UPS чрез UPS CampusShip?

UPS CampusShip предоставя различни Услуги за връщане, които позволяват на Вас и Вашите клиенти да върнете стоките чрез заплащане на минимална такса. Забележка: Услугите за връщане са налични в повечето държави и територии. Освен това е възможно да нямате достъп до някои Услуги за връщане, ако Вашият администраторът не Ви е позволил.

UPS Returns®- Отпечатване на етикет за връщане: Тази услуга за връщане позволява създаването на етикет за връщане и изпращането му до получател - заедно с пратката или отделно.

UPS Returns® Plus: С тази опция, шофьорът на UPS доставя предварително отпечатан етикет за връщане, когато направи опит за вземане на пакет за връщане. Изберете една от следните две опции:

 • 1 UPS опит за вземане - Дава възможност на изпращача да заяви един опит за вземане на UPS-съвместим пакет за връщане в рамките на САЩ. Ако пакетът не може да бъде взет, етикетът се оставя на получателя, за да върне пакета чрез друг UPS метод.
 • 3 UPS опита за вземане - Позволява на изпращача да заяви три опита за вземане на UPS-съвместим пакет за връщане в рамките на САЩ. След третия опит за вземане, етикетът се връща на UPS.


UPS Електронен етикет за връщане (ERL): При тази опция етикетът за връщане се изпраща по имейл до Вашия клиент. След това този етикет може да бъде отпечатан заедно с разписка и информация за това, как да се извърши подготовката за събиране.

Отпечатване и изпращане по пощата на етикет за връщане: При тази опция UPS отпечатва етикета за връщане и го изпраща по пощата до клиента от Ваше име, като по този начин се осигурява подходяща опция за разнообразни ситуации, включително при отказ на продукти.

Връщане в началото

Може ли да изпращам C.O.D. пратки чрез UPS CampusShip?

UPS приема наложен платеж (Collect on Delivery - C.O.D.) пратки за доставяне в следните зони:

 • Между САЩ и Пуерто Рико
 • В рамките на Канада
 • Между Канада и САЩ
 • В рамките на ЕС, Норвегия и Швейцария.


Забележка: Възможно е да не можете да използвате C.O.D., ако Вашият администратор не е разрешил тази опция.

Услугата на UPS C.O.D. позволява да се извършват продажби на клиенти без разширяване на кредитното задължение и без задължително предварително заплащане.

Услугата "C.O.D." се предлага за суми до 50,000 щатски долара или еквивалента им в местна валута за един пакет в случаите, когато плащането се извършва чрез чек. В ЕС, Норвегия и Швейцария услугата UPS C.O.D. се предлага за суми до 5,000 щатски долара или еквивалента им в местна валута, когато плащането се извършва в брой ( 750 за C.O.D. пратки в брой за Франция). Забележка: Плащане в брой се приема единствено в Европа. UPS доставя C.O.D. пакет и приема от получателя сумата, указана на UPS C.O.D. етикета. Събраните средства се превеждат незабавно.

Можете да заявите UPS да приеме точни суми за C.O.D. пакети само чрез парични преводи, чекове, официален банков чек, в брой (само в Европа) или подобен метод. Ако не определите тази опция, UPS може да приема също и бизнес или лични чекове. UPS няма да приема в брой (валута) никаква сума за C.O.D. пакет. Забележка: В Канада, Вие можете да заявите UPS да приема плащания само чрез парични преводи, сертифицирани чекове или официално банково нареждане.

За повече подробности относно C.O.D. изберете Ресурси от лентата с инструменти, отидете в UPS Обслужване на клиенти, отидете в Търсене на тарифи и време за доставка, след което изберете Допълнителни услуги.

Връщане в началото

Каква е максимално допустимата декларирана стойност на една пратка?

UPS CampusShip поддържа пратки с декларирана стойност до 50,000 щатски долара или еквивалента им в местна валута, когато клиентът разполага с UPS клиентски номер. Транзакциите с карти за плащане (например дебитни или кредитни карти) са ограничени до декларирана стойност от 5,000 щатски долара или еквивалента им в местна валута.

Връщане в началото

Мога ли да поискам от UPS да наблюдава моя температурно чувствителен или особено спешен пакет?

С UPS Proactive Response™ можете да оторизирате UPS да наблюдава Вашия особено спешен пакет по време на движението му в мрежата на UPS. Ако очакваните проследяващи сканирания не се случат, ще се свържем с Вас и Вашите клиенти. Ако планираната доставка не може да бъде изпълнена, UPS ще положи разумни усилия да съхрани правилно обозначените чувствителни на температурни изменения пакети, докато доставката може да бъде извършена.

Забележка: Тази платена договорна услуга е налична към посочените по-долу видове услуги до и от определени държави, в които се предлага UPS Proactive Response: услуги за вътрешни пратки с произход САЩ (UPS Next Day Air®Early A.M.®, UPS Next Day Air®, UPS Next Day Air Saver®); услуги за международни пратки с произход САЩ (UPS Worldwide Express PlusSM, UPS Worldwide ExpressSM, UPS Worldwide SaverSM, UPS Worldwide Express NA1SM); услуги за международни пратки с произход от целия свят (UPS Express Plus®, UPS Express NA1, UPS ExpressSM, UPS Express SaverSM); услуги за трансгранични пратки (UPS Express Plus®, UPS ExpressSM, UPS Express SaverSM); и услуги за вътрешни/национални пратки (UPS Express Plus®, UPS ExpressSM, UPS Express SaverSM).

 

Връщане в началото