от
  • Service Alert due to Situation in Ukraine...Още
Прескачане към основното съдържание

Услуги за връщане

UPS CampusShip предоставя различни услуги за връщане, които позволяват на Вас и Вашите клиенти да върнете стоките чрез заплащане на минимална такса. Забележка: Услугите за връщане са налични само в избрани държави.

Преди да изберете Услуга за връщане, извършете обичайните задачи за обработка на пратка: Отворете една от Вашите адресни книги и изберете или въведете адрес за "Изпращане до". Изберете Услуга за изпращане и Вид опаковка. Въведете тегло (ако се изисква за типа пакет), и размер на пакета (ако използвате Ваша собствена опаковка). Въведете или изберете Референтни номера. След това, изберете от следните възможнисти за Услуги за връщане:

UPS Returns- Отпечатване на етикет за връщане

С UPS ReturnsSM- отпечатване на етикет за връщане, можете да генерирате етикет за връщане и да го изпратите на получателя заедно с Вашата пратка или отделно.

Забележка: Декларираната стойност на тази услуга е ограничена до 1000 щ.д. или равностойността в местна валута. Има допълнителна такса за услуга на пакет.

Стъпка 1- Изберете "Отпечатване на етикет за връщане" в падащия списък на услуги за връщане и въведете желаното описание на стоките. От този екран или от екрана "Преглед на изпращане", изберете Изпращане сега..

  • Ако изберете страницата "Преглед на пратка" с възможност за редактиране, ще видите, че адресите "Изпращане до" и "Изпращане от" са конвертирани в адреси "Вземане от" и "Връщане до". За да редактирате тези адреси, изберете Редактиране до адреса, който искате да промените. Потвърдете, че информацията за връщане е правилна, след което изберете Изпращане сега..


Стъпка 2 -
Попълнете Вашия етикет за връщане на пратка, като маркирате квадратчето за етикет и за разписка , ако желаете. След това изберетеПреглед/Отпечатване, за да генерирате етикет.

Връщане в началото

UPS Returns Plus

С UPS ReturnsSM Plus, шофьорът на UPS доставя предварително отпечатан етикет за връщане на посочения адрес за вземане, когато се опита да вземе пакета за връщане. Има две възможни опции:

  • 1 UPS опит за вземане - позволява на изпращача да заяви опит за вземане за връщане на UPS-съвместим пакет в рамките на САЩ. Ако пакетът не може да бъде взет, етикетът се оставя на получателя, за да върне пакета чрез UPS.

    Забележка: Декларираната стойност на тази услуга е ограничена до 999,00 щ.д. или равностойността в местна валута. Има допълнителна такса за услуга на пакет.
  • 3 UPS опита за вземане- позволява на изпращача да заяви 3 опита за вземане на UPS-съвместим пакет за връщане в рамките на САЩ. След третия опит за вземане, етикетът се връща на UPS.

    Забележка:Декларираната стойност на тази услуга е ограничена до 50 000 щ.д. или равностойността в местна валута. Има допълнителна такса за услуга на пакет.


Стъпка 1 -
Изберете или 1 UPS опит за вземане или 3 UPS опита за вземане от падащия списък на услуги за връщане и въведете изискваното описание на стоките. От този екран или от екрана "Преглед на пратката", изберете Изпращане сега..

  • Ако изберете страницата "Преглед на пратка" с възможност за редактиране, ще видите, че адресите "Изпращане до" и "Изпращане от" са конвертирани в адреси "Вземане от" и "Връщане до". Можете да редактиране адресите на този екран. Потвърдете, че информацията за връщане е правилна, след което изберете Изпращане сега..


Стъпка 2- Завършете връщането на пратка, като маркирате квадратчето за разписка. Изберете Преглед/Отпечатване и вижте предложените следващи стъпки. Етикетът ще бъде отпечатан и разпространен от UPS; той няма да бъде изпратен до Вашия локален принтер.

Връщане в началото

UPS Електронен етикет за връщане

За да изпратите етикет за връщане по имейл до Вашия клиент, изберете UPS електронен етикет за връщане в опциите за услуги за връщане на екрана "Изпращане на пакет", когато обработвате пратката си. Така Вашият клиент ще може да отпечата етикет за връщане след получаването и да види информация за това, как да се извърши подготовката за събиране.

Стъпка 1- Изберете UPS електронен етикет за връщане в падащия списък на услуги за връщане и въведете желаното описание на стоки от този екран или от страницата "Добавяне на опции за изпращане". След това изберете Изпращане сега.

Стъпка 2 - Ако желаете да отпечатате разписка за връщане на пратка, маркирайте квадратчето за разписка, след което изберете Преглед/Отпечатване. UPS ще изпрати етикета на Вашия клиент; той няма да бъде изпратен до Вашия локален принтер.

Връщане в началото

UPS Prints and Posts Return Label

UPS can also print and post a return label to your customer for you, providing a suitable returns option for a variety of circumstances, including product recalls. To have a return label mailed to your customer, select UPS Prints and Posts Return Label in the Return Services options as you process your shipment.

Step 1 - Select UPS Posts and Mail Return Label in the Return Services drop-down list and enter the required Merchandise Description. From this screen or the Preview Shipment screen, select Ship Now.

Step 2 - If you want to print a receipt for your Return Shipment, select the receipt checkbox and then select View/Print. UPS will automatically post the label to your customer; it will not be sent to your local printer.

Връщане в началото

UPS отпечатване и изпращане на етикет за връщане:

UPS отпечатва етикета за връщане и го изпраща до клиента от Ваше име, като по този начин се дава подходяща опция за връщане поради различни обстоятелства, включително при отказ на продукти. За да бъде изпратен етикет за връщане до Вашия клиент, изберете UPS отпечатване и изпращане на етикет за връщане в опциите услуги за връщане, докато обработвате Вашата пратка.

Стъпка 1- Изберете UPS отпечатване и изпращане на етикет за връщане в падащия списък на услуги за връщане и въведете желаното описание на стоките. От този екран или от екрана "Преглед на пратката", изберете Изпращане сега.

Стъпка 2 - Ако искате да отпечатате разписка за връщане на Вашата пратка, маркирайте квадратчето и след това изберете Преглед/Отпечатване. UPS автоматично ще изпрати етикета до Вашия клиент; той няма да бъде изпратен до Вашия локален принтер.

Връщане в началото

Свържете се с UPS

За въпроси относно UPS CampusShip се свържете със своя UPS CampusShip администратор. За техническа поддръжка на UPS CampusShip изберете връзката по-долу.

UPS CampusShip Техническа поддръжка