от
 • Service Alert due to Situation in Ukraine...Още
Прескачане към основното съдържание

Импортиране на референтни номера

Как се импортират референтни номера

Администраторите могат да създават и импортират референтни номера и да ги съхраняват в списъци. По този начин се дава възможност на изпращачите на компанията да избират или потвърждават валидността на референтните номера от известни стойности в списъци. Ето как се импортират списъци с референтни номера:

 1. Изберете раздел Админинистриране и преминете на Управление на референтни номера. Под един от изборите за списъци с референтни номера (можете да имате до три такива) изберете Импортиране на референтни номера. Страницата, която ще се покаже, Ви дава възможност да импортирате файл с информация за референтни номера, която да добавите към съществуващ файл или с която да презапишете даден списък със съществуващи референтни номера.
 2. За да импортирате даден файл, въведете неговото име и пътя до него или го потърсете на неговото местоположение в системата. След като намерите въпросния файл, изберете Отваряне и "Файл за импортиране" ще се попълни.
  Забележка: Импортираният файл трябва да е с разширение .csv.
 3. След като сте задали местоположението на файла, изберете действие за импортирания файл. Бутонът "Добави импортираните референтни номера към списък" добавя референтните номера от импортираните файлове към съществуващия списък с референтни номера. Чрез бутона за избор "Презапис" информацията за референтните номера от новоимпортираните файлове се записва върху съществуващата такава.
 4. Изберете Импортиране, за да стартирате процеса или "Отказ" за изход.

Връщане в началото

Формат на файловете за импортиране на референтни номера

Прегледайте долната таблица за формата на файловете за импортиране, съдържаща конкретни и подробни данни за всяко от полетата с информация. Всички файлове трябва да са с разширение .csv и със запетая за разделител на полетата. За повече информация относно записването на .cvs файлове вж. "Събиране на ключова информация" под раздела "Преди да започнете".

Използване на запетая като разделител на полетата:
Когато импортирате дадена информация, разделяйте данните във всяко от полетата със запетая. Ако полето е празно, е необходима запетая за преминаване към следващото поле.

 • Примерен запис, в който са попълнени само задължителните полета:
  Стойност на референтни номера,
 • Примерен запис с попълнени всички полета:
  Стойност на референтните номера, Описание на референтните номера

Име на поле

Тип на поле

Максимална дължина на полето

Задължително

Валидни стойности

Стойност на референтен номер

Буквено-цифрено

35

Да

Референтна стойност, уникална за компанията

Описание на референтен номер

Буквено-цифрено

50

Не

Описание, което улеснява разпознаването на референтния номер

Връщане в началото