от
 • Service Alert due to Situation in Ukraine...Още
Прескачане към основното съдържание

Редактиране/изтриване на референтни номера

Можете да редактирате или изтривате списъци с референтни номера, съхранявани в UPS CampusShip.

Как да редактирате име на списък с референтни номера

 1. Изберете Админинистриране и след това Управление на референтни номера. В един от показаните списъци с референтни номера изберете Редактиране на име на списъка. Страницата, която се показва, Ви позволява да редактирате името на списъка с референтни номера, като въведете ново име и изберете Актуализиране.
 2. Страницата "Управление на референтни номера" се обновява и се показва преименуваният списък за управление на референтни номера.

Връщане в началото

Как да редактирате референтен номер

 1. Изберете Администриране, след което - Управление на референтни номера. В един от показаните списъци с референтни номера изберете Търсене на референтен списък. Страницата, която се показва, Ви позволява да търсите конкретни референтни номера по стойност или описанието, което съдържа, започва със или съвпада с Вашата дума за търсене.
 2. Страницата се актуализира с Вашите резултати от търсенето. За изход от търсенето изберете Отказ.
 3. Изберете конкретен референтен номер, който искате да редактирате, и изберете Преглед/редактиране.
 4. Когато сте избрали местоположение, появява се страница с подробности за референтния номер. Редактирайте само описанието на Референтен номер.

Връщане в началото

Как да изтриете референтен номер

 1. Изберете Админинистриране и след това Управление на референтни номера. Под един от показаните списъци с референтни номера изберете Търсене на референтен списък. Страницата, която се показва, Ви позволява да търсите конкретни референтни номера по стойност или описанието, което съдържа, започва със или съвпада с Вашата дума за търсене.
 2. Страницата се актуализира с Вашите резултати от търсенето. За изход от търсенето изберете Отказ.
 3. Изберете конкретен референтен номер и изберете Изтриване.
 4. Когато сте избрали даден референтен номер, появява се страница с потвърждение за изтриването. Прегледайте информацията и за да потвърдите изтриването, изберете Изтриване.

Връщане в началото