от
  • Service Alert due to Situation in Ukraine...Още
Прескачане към основното съдържание

Създаване на референтни номера

Как да създадете референтни номера

Можете да създадете до три списъка с референтни номера според нуждите на Вашата компания. Всяка референтна стойност (кодът или номерът в даден транспортен формуляр) е ограничен до 35 символа. Името на референтното поле (името, което давате на полето във формуляра, като например Счетоводен номер) е ограничено до 50 символа.

  1. Изберете раздел Админинистриране и преминете на Управление на референтни номера. В един от показаните списъци с референтни номера (позволени са до три) изберете Създаване на референтни номера.
  2. Показва се страница с информация за референтния номер. За да се откажете от създаване, изберете Отказ.
  3. Въведете референтния код в полето Стойност на реферетния номер. За да различите лесно референтния код, когато го преглеждате в даден списък, въведете по желание Описание на референтния номер.
    Забележка: Стойностите на референтни номера трябва да са уникални в рамките на списъка с референтни номера.
  4. Когато сте въвели цялата информация, изберете Продължаване. Уверете се, че всички необходими полета, показани в удебелен шрифт, съдържат приемливи и точни данни, преди да ги подадете. Ако актуализацията е неуспешна, се появява напомняне, което Ви информира кои полета трябва да бъдат променени или попълнени.