от
  • Service Alert due to Situation in Ukraine...Още
Прескачане към основното съдържание

Референтни номера

В ролята си на администратор Вие можете да изисквате от потребителите да въвеждат един, два или три референтни номера, които ще ви помогнат по-лесно да проследявате пратките на компанията си, както и да изпълнявате други административни функции. Можете да използвате, референтни номера, за отразяване номера на поръчки за покупка, номера на фактури,клиентски кодове, кодове на отдели, ценови кодове, номера на проекти и др. След това, използвайки определена референтна категория, която сте създали, можете да генерирате бизнес отчети.

Можете да създавате референтни номера като им задавате стойности (буквени, цифрени или буквено-цифрени) и описание.

  • Пример 1: Референтен номер "АБВ-123-НЙ" с описание "Склад "ABC", улица 123-та, Ню Йорк".
  • Пример 2: Референтен номер "СЧТВ-ЛАЛ" с описание "СЧЕТОВОДСТВО - офис на летище Лос Анджелис".
  • Пример 3: Референтен номер "123-07-02" с описание "Случай 123 - Джоунс срещу щата, юли 2002 г."Стойностите може да се попълват автоматично с референтните номера, въведени в потребителските предпочитания за изпращане. Когато даден потребител отвори формуляр за изпращане, тези полета ще се попълнят автоматично, а той може да реши да ли да запази стойността или да я промени.