от
  • Service impacts related to Coronavirus ...Още
  • Service Alert due to Situation in Ukraine...Още
Прескачане към основното съдържание

Общ преглед на настройките

Първи стъпки

След като вашият UPS CampusShip представител запише компанията Ви, ще получите два имейла:

  • Единият съдържа потребителското Ви име и URL адрес, от който да влезете,
  • а другият - временната Ви парола.

Следва кратко изложение на първите стъпки в използването на системата. Всички стъпки, описани по-долу, са подробно обяснени в отделни раздели на това ръководство.

Първо влизане на администратор на компанията в UPS CampusShip (CSCA)

Стъпка 1 - Получавате имейл съобщения с URL адрес за влизане, потребителското Ви име и парола. При влизането трябва да приемете правилата и условията за използване на услугата.

Стъпка 2 - Прегледайте и попълнете информацията за CSCA парола.

Настройки на компанията

Стъпка 1 - Прегледайте и редактирайте първоначално въведената информация за местоположение на компанията.

  • Редактирайте Вашата CSCA информация за контакт, добавете или редактирайте информацията за контакт за поддръжка на UPS CampusShip.
  • Създайте или импортирайте допълнителни местоположения. (по избор)


Стъпка 2 - Прегледайте и редактирайте фабрично създадените набори с права за изпращане.

  • Създайте допълнителни набори с права за изпращане. (по избор)
  • Задайте подразбиращо се действие за референтните номера в набора с права. (по избор)

Стъпка 3 - Създайте или импортирайте референтни номера. (по избор)

Стъпка 4 - Създайте или импортирайте потребители.

  • Променете правата на потребители, така че да отразяват статута на пътуващ потребител или администраторски права, при необходимост.
  • Изберете или задайте на потребителите различни фабрични или създадени от Вас набори с права. (по избор)


Стъпка 5
- Създайте или импортирайте корпоративна адресна книга. (по избор)

Вече всичко е готово за стартирането на UPS CampusShip. Разделите на това ръководство представят подробно описание на стъпките, които ще улеснят оторизираните изпращачи на Вашата компания в използването на новата система.