от
  • Service impacts related to Coronavirus ...Още
  • UPS Expedited and Worldwide Express Freight shipments from Europe to the U.S. experiencing delays...Още
Прескачане към основното съдържание

Общ преглед на настройките

Първи стъпки

След като вашият UPS CampusShip представител запише компанията Ви, ще получите два имейла:

  • Единият съдържа потребителското Ви име и URL адрес, от който да влезете,
  • а другият - временната Ви парола.

Следва кратко изложение на първите стъпки в използването на системата. Всички стъпки, описани по-долу, са подробно обяснени в отделни раздели на това ръководство.

Първо влизане на администратор на компанията в UPS CampusShip (CSCA)

Стъпка 1 - Получавате имейл съобщения с URL адрес за влизане, потребителското Ви име и парола. При влизането трябва да приемете правилата и условията за използване на услугата.

Стъпка 2 - Прегледайте и попълнете информацията за CSCA парола.

Настройки на компанията

Стъпка 1 - Прегледайте и редактирайте първоначално въведената информация за местоположение на компанията.

  • Редактирайте Вашата CSCA информация за контакт, добавете или редактирайте информацията за контакт за поддръжка на UPS CampusShip.
  • Създайте или импортирайте допълнителни местоположения. (по избор)


Стъпка 2 - Прегледайте и редактирайте фабрично създадените набори с права за изпращане.

  • Създайте допълнителни набори с права за изпращане. (по избор)
  • Задайте подразбиращо се действие за референтните номера в набора с права. (по избор)

Стъпка 3 - Създайте или импортирайте референтни номера. (по избор)

Стъпка 4 - Създайте или импортирайте потребители.

  • Променете правата на потребители, така че да отразяват статута на пътуващ потребител или администраторски права, при необходимост.
  • Изберете или задайте на потребителите различни фабрични или създадени от Вас набори с права. (по избор)


Стъпка 5
- Създайте или импортирайте корпоративна адресна книга. (по избор)

Вече всичко е готово за стартирането на UPS CampusShip. Разделите на това ръководство представят подробно описание на стъпките, които ще улеснят оторизираните изпращачи на Вашата компания в използването на новата система.