от
  • Service impacts related to Coronavirus ...Още
  • UPS Expedited and Worldwide Express Freight shipments from Europe to the U.S. experiencing delays...Още
Прескачане към основното съдържание

ЧЗВ за управление на потребители

Как се създават нови потребители?

Изберете Администриране в лявата част на страницата, отидете в Управление на потребители, след което изберете Създаване на потребители. Тази страница позволява да създавате нови потребители.

След като попълните информацията за потребителя, можете да:

  • Зададете местоположение за изпращане към потребителя, който създавате. Ако не сте сигурни в изписването на името на местоположението за изпращане, изберете Търсене.
  • Зададете набор с права за изпращане към потребителя, който създавате. Ако не сте сигурни в изписването на името на правата за изпращане, изберете Търсене.

Преди да изберете Създаване, се уверете, че всички задължителни полета (показани с удебелен шрифт) съдържат приемливи и коректни данни. Ще се покаже страницата "Потребителят е създаден успешно". За да създадете друг потребител, изберете Създаване на потребител от лявата част на екрана или от страницата за потвърждение.

За да промените правата на създадения потребител, например да му зададете право за изпращане на пакети от повече от едно местоположения (статут на пътуващ потребител) или да му зададете права за администриране, изберете Промяна на права в страницата "Потребителят е създаден успешно". След като попълните всички задължителни полета, изберете Актуализиране.

Връщане в началото

Как се редактират вече съществуващи потребители?

Изберете Администриране в лявата част на страницата, отидете в Управление на потребители, след което изберете Търсене на потребители. След като извършите търсенето си, от списъка с резултатите от търсенето изберете потребителя, който искате да редактирате. За да редактирате потребителя, изберете Преглед/редактиране.

Можете да промените Вашето търсене чрез промяна на критерия за търсене или като въведете местоположения за търсене. След като изберете даден потребител, ще се покаже страницата с обобщените данни за него.

За да редактирате определена информация за потребителя, изберете връзката Редактиране. Преди да запишете промените, избирайки Актуализиране, се уверете, че всички задължителни полета (показани с удебелен шрифт) съдържат приемливи и коректни данни.

Връщане в началото

Как се изтриват потребители?

Изберете Администриране в лявата част на страницата, отидете в Управление на потребители, след което изберете Търсене на потребители. След като извършите търсенето си, от списъка с резултатите от търсенето изберете потребителя, който искате да изтриете. За да изтриете потребителя, изберете Изтриване.

Можете да промените Вашето търсене чрез промяна на критерия за търсене или като въведете местоположения за търсене. В екрана "Потвърждаване на изтриването" ще се покаже потребителя, който сте посочили за изтриване.

Забележка: С изтриването на даден потребител се премахва цялата информация за него, която се съхранява в UPS CampusShip.

Връщане в началото

Какво трябва да се направи, ако даден потребител не може да промени паролата си?

Изберете Управление на потребители в лявата част на страницата и изберете Търсене на потребители. Въведете желаното от Вас потребителско име, след което изберете Търси. Маркирайте желания потребител в резултатите от търсенето и изберете Преглед/Редактиране. Изберете връзката Редактиране до етикета с подробни данни за потребителя.

На страницата с подробни данни за потребителя маркирайте квадратчето "Възстановяване на потребителска парола" и изберете Актуализиране. Старата парола на потребителя, както и въпросът за проверка на самоличността и неговият отговор ще бъдат порменени. Потребителят ще получи имейл с временна парола. Потребителят може да влезе с временната парола, да я смени и да въведе нов въпрос и отговор за проверка на самоличността.

Връщане в началото

Свържете се с UPS

За въпроси относно UPS CampusShip се свържете със своя UPS CampusShip администратор. За техническа поддръжка на UPS CampusShip изберете връзката по-долу.

UPS CampusShip Техническа поддръжка