от
  • UPS Expedited and Worldwide Express Freight shipments from Europe to the U.S. experiencing delays...Още
  • Service impacts related to Coronavirus ...Още
Прескачане към основното съдържание

ЧЗВ за управление на референтни номера

Как се създават нови списъци с референтни номера?

Изберете Администриране от лявата страна на страницата, след което отидете в Управление на референтни номера. Изберете Създаване на референтни номера от един от списъците с референтни номера, показани на страницата. На тази страница можете да създавате нови списъци с референтни номера, включващи техните стойности и описания на тези стойности. На този екран можете да създавате до 25 референтни номера едновременно.

При създаването на всеки референтен номер трябва да въведете стойността на референтен код в полето "Стойност на референция 1" или в лявата колона. Можете също така в дясната колона да попълните полето "Описание на референция 1" за по-лесно разграничаване на отделните референтни кодове.

За да промените името по подразбиране на списък с референтни номера 1, 2 или 3, отидете в страницата Управление на референтни номера и изберете Редактиране на списъка с имена.

Забележка: "Стойност на референция 1" трябва да е уникална за компанията.

Връщане в началото

Как се редактират съществуващи референтни номера?

  1. Изберете Администриране, след което - Управление на референтни номера. Под един от показаните списъци с референтни номера изберете Търсене Референтен номер. Страницата, която се показва, Ви позволява да търсите конкретни референтни номера по стойност или описанието, което съдържа, започва със или съвпада с Вашата дума за търсене.
  2. Страницата се актуализира с Вашите резултати от търсенето. За изход от търсенето изберете Отказ.
  3. Изберете референтен номер, който искате да редактирате, и изберете Преглед/редактиране.
  4. Когато сте избрали местоположение, се появява страница с подробности за референтния номер. Редактирайте само описанието на Референтен номер.

Връщане в началото

Как се изтрива референтен номер?

Изберете Администриране от лявата страна на страницата, след което - Управление на референтни номера. Изберете Търсене на референтни номера от един от списъците с референтни номера, показани на страницата. След като извършите търсенето си, от списъка с резултатите от търсенето изберете референтния номер, който искате да изтриете. За да изтриете референтния номер, изберете Изтриване. Можете да промените Вашето търсене чрез промяна на ключовите думи за търсене или критериите.

Забележка: Изтривайки даден референтен номер, цялата информация за него се премахва от UPS CampusShip. Ако се изисква референтен номер, възможно е да не можете да изтриете последния номер в задължителен списък.

Връщане в началото

Как се автоматизира процесът на импортиране на референтни номера?

В UPS разработихме помощна софтуерна програма, която автоматизира процеса на импортиране на референтни номера в UPS CampusShip. Отидете в раздела Администриране и изберете връзката Управление на референтни номера. В страницата Управление на списъци с референтни номера потърсете раздела Инструмент за планирано импортиране и щракнете върху връзката Изтегли. Ще бъдете пренасочени към страница с указания за изтегляне и инсталиране.

Връщане в началото

Как се отпечатват баркодове върху етикети за връщане или изпращане?

За улесняване проследяването на Ваш пакет, можете да отпечатате референтен номер като баркод върху него. Изберете раздела Изпращане и въведете информацията за изпращане или връщане в екрана Започнете своята пратка. На този екран ще видите текстово поле с референтния номер на пакета. Точно под това текстово поле има квадратче за избор. Ако изберете въпросното квадратче, указвате CampusShip да отпечата основния Ви референтен номер като баркод върху етикета за изпращане или връщане.

Връщане в началото

Свържете се с UPS

За въпроси относно UPS CampusShip се свържете със своя UPS CampusShip администратор. За техническа поддръжка на UPS CampusShip изберете връзката по-долу.

UPS CampusShip Техническа поддръжка