от
  • Service impacts related to Coronavirus ...Още
  • UPS Expedited and Worldwide Express Freight shipments from Europe to the U.S. experiencing delays...Още
Прескачане към основното съдържание

ЧЗВ за управление на права

Как се създава нов набор от права за изпращане?

Изберете Администриране от лявата страна на страницата, отидете в Управление на правата за изпращане, след което изберете Създаване на права за изпращане. Ще се отвори страница, на която ще можете да създадете нов набор от права за изпращане с конкретни методи на изпращане.

Забележка: Трябва да създадете набора от права за изпращане, преди да го зададете към потребител.
Въведете име на набора с права за изпращане и изберете ограниченията, които искате да наложите за него. Те са разделени на категории: услуга, допълнителни, опции за таксуване, привилегии за адресна книга и референтни номера. За всяка категория можете да изберете ВСИЧКИ или отделни права.

За да създадете именувания набор с права, изберете Актуализиране.

Забележка: Един набор с права за изпращане трябва да разрешава достъпа на определен тип потребители до специфичните методи на изпращане, които са им нужни, за да се гарантира тяхната производителност и ефективност. Наборите с права за изпращане обикновено не засягат организацията на компанията, структурата на управление или ръководните роли.

Връщане в началото

Как се редактира съществуващ набор от права за изпращане?

Изберете Администриране от лявата страна на страницата, след което отидете в Търсене на права за изпращане. След като извършите търсенето си, от списъка с резултатите от търсенето изберете набора с права за изпращане, който искате да редактирате. За да редактирате набора, изберете Преглед/редактиране. Можете да промените Вашето търсене чрез смяна на ключовите думи или критериите за търсене.

След като изберете даден набор с права за изпращане, можете да актуализирате всяко от полетата му в страницата "Подробни данни за права за изпращане". За да запишете промените, изберете Актуализиране. Когато се актуализират промените, ще се покаже страница за потвърждение.

Връщане в началото

Как се задават права на потребител?

Как се задават права за изпращане на потребители зависи от това, къде в процеса на администриране на UPS CampusShip се намирате. Тук са посочени най-използваните методи. На всеки екран, предлагащ тази опция, може да се намери допълнителна помощ.

Ако създавате нов потребител, направете следното:

  1. За да зададете права за изпращане, изберете Търсене на права за изпращане по име. Така ще се отвори екранът Задаване на права за изпращане, на който можете да маркирате бутона за избор до името на правата за изпращане, които искате да зададете. От този прозорец изберете Задаване, за да завършите задаването и се върнете към екрана Управление на информация за потребител.
  2. Изберете Създаване, за да запазите записа като нов потребител.
  3. Изберете Отказ, ако желаете да се откажете от записа и да се върнете към предишния екран.

При редактиране на вече съществуващ потребител:

  1. За да актуализирате права за изпращане, изберете Търсене на права за изпращане по име. Така ще се отвори екранът Задаване на права за изпращане, където можете да маркирате бутона за избор до името на правата за изпращане, които искате да зададете. От този прозорец изберете Задаване, за да завършите задавнето и се върнете към екрана Управление на информация за потребител.
  2. Изберете Актуализиране, за да запазите записа.
  3. Изберете Отказ, ако желаете да се откажете от записа и да се върнете към предишния екран.

Връщане в началото

Свържете се с UPS

За въпроси относно UPS CampusShip се свържете със своя UPS CampusShip администратор. За техническа поддръжка на UPS CampusShip изберете връзката по-долу.

UPS CampusShip Техническа поддръжка